«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Written by on 22/11/2021

54 Views

Άνοιξε, στις 12 Νοεμβρίου 2021, η πλατφόρμα για το πρόγραμμα των νέων αγροτών και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.
Στόχος του Προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η δημιουργία επιχειρηματιών γεωργών, που με το πέρας της στήριξης, θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν πρόσωπα για τα οποία, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
1.Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους.
2. Είναι μόνιμοι κάτοικοι στις περιοχές που αιτούνται την οικονομική ενίσχυση.
3. Οι νέοι γεωργοί-αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά, κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
4. Είναι εγγεγραμμένοι στο ΟΣΔΕ και έχουν υποβάλλει ενιαία αίτηση στήριξης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης.
5. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρότες, νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα.
6. Οι νέοι γεωργοί δεν πρέπει να έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.
7. Οι νέοι γεωργοί να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή δεσμεύονται να τα αποκτήσουν, εντός 36 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισής τους.
8. Υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο, με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη με δεσμευτικό ποσοτικό στόχο και χρονικές προθεσμίες.
9. Εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Η Περίοδος υποβολής των αιτήσεων – φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 12-11-2021 έως και 14-12-2021 και ώρα 13:00.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και τις 14-12-2021.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο:http://www.ependyseis.gr.


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist