Η σημερινή κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον Δήμο Καρπάθου είναι τραγική.

Written by on 30/12/2021

39 Views

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Η σημερινή κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον Δήμο Καρπάθου είναι τραγική, την δημιούργησε μία ομάδα πέντε συμβούλων και προσπαθεί με κάθε τρόπο να δημιουργεί προβλήματα στην διοίκηση και στη λειτουργία του Δήμου.
Για προσωπικούς εγωισμούς και πολιτικές φιλοδοξίες παρεμποδίζουν με κάθε τρόπο τη λειτουργία του Δήμου, παραιτούνται από Επιτροπές, προτείνονται για μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και την επομένη μέρα παραιτούνται και ξανά τα ίδια, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι με αυτό το τρόπο παρεμποδίζουν τη λειτουργία του Δήμου και την εκτέλεση των προγραμματισμένων έργων ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του νέου Λιμανιού στα Πηγάδια, προϋπολογισμού πρώτης φάσης έργου, 9.000.000,00 ευρώ.
Και ενώ γνωρίζουν πολύ καλά ότι χωρίς τη λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής δεν μπορεί να γίνει:
• Σύνταξη και εισήγηση του σχεδίου του Προϋπολογισμού,
• Έγκριση Απολογισμού Δήμου, Προϋπολογισμών, Ισολογισμών, Απολογισμών, Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης και Εκθέσεις Πεπραγμένων των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων του Δήμου,
• Υποβολή αιτημάτων πρόσληψης προσωπικού,
• Αποδοχή των χρηματοδοτήσεων,
• Αποδοχή των επιχορηγήσεων,
• Αποδοχή των κατανομών των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων,
• Αποδοχή των επιδοτήσεων,
• Αποδοχή των δωρεών,
• Αποδοχή των αποφάσεων ένταξης σε αναπτυξιακά προγράμματα,
• Κατάρτιση όρων, σύνταξη Διακηρύξεων, διεξαγωγή και κατακύρωση Δημοπρασιών και Διαγωνισμών Έργων, Μελετών, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
• Έγκριση όρων και σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων.

ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ, ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Δημιουργούμε ένα διαφορετικό, ελπιδοφόρο μέλλον για την Κάρπαθο
Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Αντί για λόγια προτιμούμε να κάνουμε γνωστά απλά τα έργα και τι παρεμβάσεις μας που ήδη υλοποιούνται.
• Τίτλος έργου:
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.
• ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Υπ. Εσωτερικών, Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
• ΠΟΣΟ: 3.372.800,00 €.
• Πορεία έργου: Έχει υπογραφή η σύμβαση από τον ανάδοχο και το έργο εκτελείται.

• Τίτλος έργου :
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΞΑ- ΡΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
• ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Υπ. Εσωτερικών, Πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
• ΠΟΣΟ: 155.000,00 €.
• Πορεία έργου: Για υπογραφή με τον ανάδοχο.

• Τίτλος έργου:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.
• ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Υπ. Εσωτερικών, Πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
• ΠΟΣΟ: 31.620,00 €.
• Πορεία έργου: Προς διαγωνισμό.

• Τίτλος έργου:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.
• Τρεις Παιδικές Χαρές για: ΑΠΕΡΙ, ΜΕΝΕΤΕΣ, ΜΕΣΟΧΩΡΙ.
• ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Υπ. Εσωτερικών, Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
• ΠΟΣΟ: 174.344,00 €.
• Πορεία έργου: Προς υπογραφή με ανάδοχο.

• Τίτλος έργου:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΑΡΠΑΘΟΥ.
• Παιδική χαρά στα Πηγάδια Καρπάθου και Παιδική χαρά στην Αρκάσα.
• ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Υπ. Εσωτερικών, Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
• ΠΟΣΟ: 130.000,00 €.
• Πορεία έργου: Προς διαγωνισμό.

• Τίτλος έργου:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΛΚΟΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ.
• ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Υπ. Εσωτερικών, Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».
• ΠΟΣΟ: 163.600,00 €.
• Πορεία έργου: Κατάθεση προσφορών.

• Τίτλος έργου:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Α.Μ.Ε.Α. ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.
• ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Υπ. Εσωτερικών, Πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
• ΠΟΣΟ: 37.200,00 €
• Πορεία έργου: Έχει υποβληθεί το τεχνικό δελτίο στο Υπουργείο και είναι στο στάδιο να βγει η απόφαση ένταξης.

• Τίτλος έργου:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.
• ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Υπ. Εσωτερικών, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
• ΠΟΣΟ: 20.000,00 €.
• Πορεία έργου: Έχει υποβληθεί το τεχνικό δελτίο στο υπουργείο και είναι στο στάδιο να βγει η απόφαση ένταξης.

• Τίτλος έργου: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.
• ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Υπ. Εσωτερικών, Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
• ΠΟΣΟ: 15.000,00 €.
• Πορεία έργου: Έχει υποβληθεί το τεχνικό δελτίο στο υπουργείο και είναι στο στάδιο να βγει η απόφαση ένταξης.

• Τίτλος έργου :
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.
• Αφορά δυο μικρά απορριμματοφόρα.
• ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Υπ. Εσωτερικών.
• ΠΟΣΟ: 150.000,00 €.
• Πορεία έργου: Είναι για υποβολή προσφορών.

• Τίτλος έργου:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.
• ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Υπ. Εσωτερικών, Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
• ΠΟΣΟ: 300.000,00 €.
• Πορεία έργου: Έχει υποβληθεί το τεχνικό δελτίο στο υπουργείο και είναι στο στάδιο να βγει η απόφαση ένταξης.

• Τίτλος έργου :
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.
• ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Υπ. Εσωτερικών, Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
• ΠΟΣΟ: 600.000,00 €.

• Τίτλος έργου:
ΠΡΑΣΙΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.
• ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017 – 2020.
• ΠΟΣΟ: 210.800,00 €.
• Πορεία έργου: Ξεκίνησαν οι αναθέσεις.

• Τίτλος έργου:
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΤΑ ΠΗΓΑΔΙΑ.
• Ποσό 600.000,00 €.
• Πορεία έργου: Είναι στο στάδιο τευχών δημοπράτησης.

• Τίτλος έργου:
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΑ ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.
• Πορεία έργου: Έχει πάρει αριθμό Φ.Ε.Κ..

• Τίτλος έργου:
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ.
• ΠΟΣΟ: 250.000,00 €

Υπουργείο Εσωτερικών (Επιχορήγηση για θεομηνίες).
• Εξασφαλίστηκαν έκτακτα για θεομηνίες από Υπουργείο Εσωτερικών Σ.Α. Ε055
• ΠΟΣΟ: 500.000,00 €.

Επαναλειτουργία της «ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε ΚΑΡΠΑΘΟΥ».
• Ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας
Με την ίδρυση ενεργειακής κοινότητας, ο Δήμος θα έχει την δυνατότητα να υποστηρίξει άμεσα την τοπική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, θα διαμορφωθούν κατάλληλες προτάσεις δράσεων της ενεργειακής κοινότητας, ειδικότερα για την υποστήριξη των ευάλωτων καταναλωτών κ ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών(π.χ. κάλυψη μέρους των ενεργειακών τους αναγκών από την παραγόμενη ενέργεια, δημιουργία γραφείου για την ενεργειακή φτώχεια).

Επιχορήγηση Μελετών από Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων
1. ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΙΟΥ.
2. ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ.
• ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.
• ΠΟΣΟ: 48.000, 00 €.
3. ΜΕΛΕΤΗ,ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΟΩΝ – ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.
4. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΟΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΕΕΛ).
5. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ.
• ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
• ΠΟΣΟ: 35.520, 00 €.
• ΣΥΝΟΛΟ: 83.520,00 €.
• Πορεία έργου: Έχει γίνει προγραμματική σύμβαση για τις παραπάνω μελέτες με το Δίκτυο Δήμων «Βιώσιμη Πόλη».

Πρόγραμμα: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
• «Ολοκλήρωση 2ου Κυττάρου Χ.Υ.Τ.Α. Καρπάθου και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5010434 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
• ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ.
• ΠΟΣΟ : 1.285.342,53 €.
• Πορεία έργου: Έχει γίνει προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Φ.Ο.Σ.Δ.Α..

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
• Υποβολή πρότασης από το Δήμο Καρπάθου για Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων.
• ΠΟΣΟ: 29.760,00 €.
• Πρόταση για Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων (περιοχές: Αύλα και Βρουλίδια ).

• Πρόγραμμα: WiFi4EU Ευρωπαϊκή ένωση.
• Τίτλος έργου: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δικτύου ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης WiFi4EU δωρεάν για τους δημότες
• ΠΟΣΟ: 15.000,00 €.
• Πορεία έργου: Έχει γίνει η ανάθεση. Υλοποιήθηκε

Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.
• Τίτλος έργου: «Παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας νερού για την αξιοποίηση του φράγματος στη θέση Σχοινά στα πηγάδια Καρπάθου».
• ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
• Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
• ΠΟΣΟ : 315.000,00 €
• Πορεία έργου: Είναι στο στάδιο υλοποίησης.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
• Αίτημα Προσωρινής Λειτουργίας Πύλης Εισόδου και Εξόδου στο Λιμάνι Πηγαδίων Καρπάθου.
Για να υπάρχει η δυνατότητα να προσεγγίζουν κρουαζιερόπλοια ώστε να τονωθεί η Τουριστική Ανάπτυξη και η Τοπική Αγορά.
Πορεία έργου: Έγκριση Αιτήματος για τη Προσωρινή Λειτουργία Πύλης Εισόδου και Εξόδου προσώπων στο ελληνικό έδαφος του Λιμανιού Πηγαδίων Καρπάθου.
Υλοποιούνται τα Προγράμματα:
• Εθελοντές Σχολικοί Τροχονόμοι σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπάθου.
• Πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».
Πορεία έργου : Ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα.
Αυτό έγινε πια οριστικά και επίσημα, ξεπερνώντας μετά από σημαντική προσπάθεια του Δημάρχου, τα προβλήματα που είχαν οδηγήσει στην απένταξη του Δήμου από το Πρόγραμμα και την επιβολή προστίμου 80.000 €.
• Πρόσκληση – Πρόγραμμα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
• Αίτημα του Δήμου Καρπάθου για την Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212.
• Πορεία έργου: Έγινε δεκτή, εντάχθηκε ο Δήμος Καρπάθου στο πρόγραμμα και υπογράφηκε η σχετική Προγραμματική Σύμβαση με το Υπουργείο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΔΗΜΟΤΗ
Λειτούργησε με μεγάλη επιτυχία η Γραμμή Δημότη και η ανταπόκριση από τους δημότες ήταν σημαντική. Οι δημότες επικοινωνούν χωρίς να ταλαιπωρηθούν, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν στο Δημαρχείο για να εκθέσουν τα προβλήματα που θέλουν να επιλύσει ο Δήμος. Με την σειρά του και σε ημερήσια βάση ο Δήμος κωδικοποιεί τα αιτήματα και τα τροφοδοτεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες, ώστε να υπάρχει άμεση παρέμβαση και αποτελεσματική και γρήγορη αντιμετώπιση των προβλημάτων, χωρίς να υποβόσκουν προσωπικά συμφέρονται και ρουσφέτια.

ΘΩΡΑΚΙΣΤΗΚΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ Η ΚΑΡΠΑΘΟΣ
Με απόφασή του ο Δήμαρχος Γιάννης Νισύριος φρόντισε να προμηθευτεί ικανό αριθμό rapid tests ώστε να ελέγχονται όλοι όσοι επισκέπτονται την Καρπάθου. Και σήμερα ακόμα η Κάρπαθος είναι από τα λίγα μέρη και νησιά της Ελλάδας που είναι στο ΠΡΑΣΙΝΟ.

Β. ..ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ! ! !
27 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Ήδη ετοιμάζουμε τις παρακάτω προτάσεις για το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», προτάσεις που αγγίζουν σφαιρικά όλες τις ανάγκες του Νησιού και δημιουργούν μια νέα κατάσταση.
1. Πρόταση για αντικατάσταση εξοπλισμού σε αντλιοστάσια, γεωτρήσεις, επεξεργασίας υδάτων και λυμάτων για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, και εξοικονόμηση ενέργειας.
2. Πρόταση για την Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) (Φ/Β για τα δημοτικά κτίρια, γεωτρήσεις, για την ενεργειακή αυτονομία, με χρήση ενεργειακού συμψηφισμού.
3. Πρόταση για Κατασκευή νέων εξωτερικών δικτύων και έργων επέκτασης – ενίσχυσης υφιστάμενων εξωτερικών δικτύων μεταφοράς πόσιμου νερού στις δεξαμενές υδροδότησης των οικισμών.
4. Πρόταση για κατασκευή νέων δεξαμενών.
5. Πρόταση για αντικατάσταση πεπαλαιωμένων αγωγών ύδρευσης σε όλο το νησί.
6. Πρόταση για προμήθεια ψηφιακών υδρομετρητών για όλο το νησί (7.500 υδρομετρητές).
7. Πρόταση για Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού με διυλιστήριο για καλύτερη ποιότητα νερού στα Πηγάδια.
8. Πρόταση για την αγροτική οδοποιία σε όλο το νησί.
9. Πρόταση για Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και Έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (ΕΕΛ) για ‘Όλυμπο, Σπόα, Άγιο Νικόλαο, Μεσοχώρι, Διαφάνι, Κυρά Πανάγια, Λευκό, Φοινίκι, Αρκάσα, Αμμοπή.
10. Πρόταση για προμήθεια δέκα (10) ηλεκτρικών οχημάτων με σταθμούς φόρτισης.
11. Πρόταση για το Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Προσεισμικό Έλεγχο στα σχολεία, Δημοτικά κτίρια, αθλητικές εγκαταστάσεις.
12. Πρόταση για την Συντήρηση, επισκευή σχολείων, βελτίωση, διαμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, για ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ, ταρτάν στίβου, εξωτερικά αποδυτήρια, καθώς και αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του ερασιτεχνικού και μαζικού αθλητισμού.
13. Πρόταση για Έξυπνα συστήματα-εφαρμογές εντοπισμού ελευθέρων θέσεων στάθμευσης στα δημοτικά πάρκινγκ.
14. Πρόταση για Σύστημα παρακολούθησης με βραχιόλια για την υποστήριξη δημοτών που χρήζουν ιδιαίτερης παρακολούθησης και ζουν μόνοι τους, όπως ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα που πάσχουν από Αλτζχάιμερ, με κινητικές αναπηρίες ή περιορισμένης κινητικότητας, κρούσματα πανδημίας.
15. Πρόταση για Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων (διαδραστικός πίνακας, βιντεοπροβολέας) και υπολογιστής για τις σχολικές μονάδες με στόχο τον εκσυγχρονισμό της μαθησιακής διαδικασίας και την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.
16. Αντικατάσταση παλαιού δημοτικού φωτισμού σε έξυπνο (led – panel) δημοτικό φωτισμό σε όλο το νησί (5.000 φωτιστικά).
17. Πρόταση για ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Πολιτικής Προστασίας για διαχείριση κινδύνων και ενημέρωσης πολιτών.
18. Πρόταση Πλατφόρμας για διαχείριση δεδομένων σύγχρονης έξυπνης πόλης.
19. Πρόταση για ψηφιοποίηση όλων των αρχείων του Δήμου.
20. Πρόταση για εικονικό μουσείο (Όλυμπος Καρπάθου).
21. Πρόταση για ηλεκτρονικό – ψηφιακό ξεναγό.
22. Πρόταση για καινοτόμες εφαρμογές προβολής και ανάδειξη τοπικών προϊόντων για την ανάδειξη του «Ελληνικού Πρωινού», και της «Καρπαθιακής Παραδοσιακής Κουζίνας».
23. Πρόταση για Σύστημα παρακολούθηση πληρότητας κάδων, και των δρομολογίων βάσει online συλλογής δεδομένων – πληρότητας κάδων, με έξυπνους αισθητήρες.
24. Πρόταση για Ίδρυση – δημιουργία, Ιατρείου Πόνου για την εξυπηρέτηση δημοτών που χρήζουν υποστήριξης, όπως ασθενείς με χρόνιο πόνο από καλοήθη και κακοήθη νοσήματα (οστεοαρθρίτιδα, ρευματοπάθειες, νευραλγίες, εκφυλιστικές παθήσεις ΣΣ, καρκίνος κ.α.).
25. Πρόταση για Ίδρυση Γραφείου Στήριξης της Τοπικής Επιχειρηματικότητας.
26. Πρόταση για κατασκευή δημοτικού κτιρίου για την πολιτική προστασία (στέγαση των υπηρεσιών πυροσβεστικής ).
27. Πρόταση για προμήθεια οργάνων άθλησης ενήλικων σε Υπαίθριους Δημοτικούς – Δημόσιους χώρους.

ΔΙΑΤΕΘΗΚΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 35.481,86 € ΣΕ ΔΩΡΕΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΗΣΘΙΑ ΤΟΥ ΕΩΣ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Μια απαίτηση όλων των καρπαθίων, να συμπράξουν δηλαδή όλες οι Δημοτικές παρατάξεις και να σκύψουν όλοι στα προβλήματα, έχει γίνει πια πραγματικότητα.
Με πολύ δουλειά και καθημερινή προσπάθεια, τίμια και δίκαια, όλοι μαζί, θα ξεπεράσουμε τα όποια προβλήματα δημιουργούνται και η Κάρπαθος, το αγαπημένο και αδικημένο μας νησί θα πάει μπροστά, σε πείσμα όλων όσων βλέπουν το Δήμο μόνο για προσωπικά συμφέροντα, εγωισμούς και πολιτικές φιλοδοξίες.
Θεματοφύλακας όλων είναι ο Καρπαθιακός λαός και αυτός θα μας κρίνει όλους !!!

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
Κάρπαθος Δεκεμβρίου 2021
Ο Δήμαρχος Καρπάθου
Ιωάννης Θεμ. Νισύριος


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist