Επιδείνωσης καιρού, βροχές-καταιγίδες-θυελλώδεις άνεμοι, από Δευτέρα 7/2, στην Π.E Δωδεκάνησου από 8/2, ετοιμότητα υπηρεσιών.

Written by on 07/02/2022

41 Views

Επιδείνωσης καιρού, βροχές-καταιγίδες-θυελλώδεις άνεμοι,
από Δευτέρα 7/2, στην Π.E Δωδεκάνησου από 8/2, ετοιμότητα υπηρεσιών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.)
ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Λ. Κηφισίας 37-39, Μαρούσι. Τ.Κ. 151 23
Τηλ. : 213.204.7744,5,6,7 E-mail : eskedik.unit3@psnet.gr
Μαρούσι, 07-02-2022
Αρ. Πρωτ.: 409
ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών
ΘΕΜΑ: «Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού- Ιδιαίτερο προειδοποιητικό
σήμα».
ΣΧΕΤ.:α.- Απόφαση 29190 οικ. Φ.109.1/20-07-2020 (Β΄ 3005)
β.- Η υπ’ αριθ. 8447/17-09-2021 Εγκύκλιος «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για
την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων» της Γενικής
Διεύθυνσης Συντονισμού / Γ.Γ.Π.Π.
γ.- Η υπ’ αριθ. 10010/09-11-2021 Εγκύκλιος «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την
αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό» της Δνσης Σχεδιασμού &
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών / Γ.Γ.Π.Π.
1.Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ’ αριθ. 409/07-02-2022 Έκτακτο Δελτίο
Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ που ισχύει από σήμερα το απόγευμα (Δευτέρα
07-02-2022) έως τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (09-02-2022).
2. Σύμφωνα με τις ανωτέρω (β) και (γ) σχετικές, το παρόν αποτελεί το διαβιβαστικό
έγγραφο του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ καθώς και το
ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα, που εκδίδεται από το ΕΣΚΕΔΙΚ/ΜΕΦ(Unit3)
στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για το
συντονισμό του έργου πολιτικής προστασίας σε όλες τις φάσεις του κύκλου των
καταστροφών και απειλών (άρθρο 30, παρ 2α΄ του Ν.4662/2020), προκειμένου οι
Φορείς που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω
επιδείνωσης του καιρού, να τεθούν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας πολιτικής
προστασίας.
Επισυνάπτεται: Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ α.α: 03/07-02-2022
Με εντολή Διοικητή
-Ο-
Αξιωματικός Υπηρεσίας
Μονάδας Εμπλεκόμενων Φορέων
Σταύρος Θεοδωράκος
Αντιπύραρχος


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist