«Προτάσεις του Μάνου Κόνσολα για να στηριχθεί η ακτοπλοΐα και να μην υπάρξουν ανεξέλεγκτες αυξήσεις στα εισιτήρια»

Written by on 23/03/2022

47 Views

Σειρά προτάσεων για να στηριχθεί η ακτοπλοΐα και να αντιμετωπιστούν ή να απορροφηθούν οι αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων κατέθεσε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής, κ. Μάνος Κόνσολας, με παρέμβασή του στους Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Ναυτιλίας.
Ο Μάνος Κόνσολας προτείνει μέτρα, όπως:
1ον: Τη μετάταξη των εισιτηρίων της ακτοπλοΐας στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%, προκειμένου να μην προκληθούν αυξήσεις και να απορροφηθεί μέρος του ενεργειακού κόστους.
2ον: Επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών για τους εργαζόμενους στα πλοία, προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και να μην οδηγηθούν οι εταιρείες σε μειώσεις προσωπικού.
3ον: Πρωτοβουλία σε επίπεδο Ε.Ε., προκειμένου να ενταχθεί η Διπλή Νησιωτικότητα στην πολιτική κρατικών ενισχύσεων και να καθιερωθεί η δωρεάν ενδονησιωτική μετακίνηση των κατοίκων των νησιών με τα πλοία της ακτοπλοΐας.
4ον: Ενίσχυση του αριθμού των συμβάσεων για τις άγονες γραμμές και αύξηση της επιδότησης για τη ρήτρα καυσίμων.
5ον: Με δεδομένη την ενεργειακή κρίση και την ανάγκη ανανέωσης του στόλου της ακτοπλοΐας, στο σχεδιασμό για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης πρέπει να ενταχθούν ως επιλέξιμες, οι επενδύσεις που στοχεύουν στην ανανέωση του στόλου της ακτοπλοΐας, στην ενίσχυση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, σε πλοία που θα χρησιμοποιούν LNG, κάτι που σημαίνει και τη δημιουργία δικτύων και ανάλογων υποδομών για τα πλοία.
Ο κ. Κόνσολας τονίζει ότι προέχει να στηριχθεί η ακτοπλοΐα που αποτελεί κομβικό κλάδο και τομέα για την επικοινωνία και τις μεταφορές στη νησιωτική Ελλάδα, αλλά και για τον τουρισμό μας.
Πρέπει να υιοθετηθούν πολιτικές που θα αντισταθμίζουν ή και θα απορροφούν το κόστος που προκαλεί η αύξηση της τιμής των καυσίμων και οδηγεί σε αύξηση της τιμής των εισιτηρίων.
Θέτει συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους, αλλά και μακροπρόθεσμους στόχους μιας ολιστικής πολιτικής για την ακτοπλοΐα, που περιλαμβάνουν:
– Τη συγκράτηση των τιμών στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για να μην πληγεί ο τουρισμός μας και οι μεταφορές στα νησιά.
– Τη στήριξη της ρευστότητας των ακτοπλοϊκών εταιρειών.
– Tην ανανέωση του στόλου της ακτοπλοΐας με πλοία που θα έχουν περιβαλλοντικό αποτύπωμα και θα χρησιμοποιούν νέα καύσιμα LNG, μειώνοντας το κόστος.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ. Κόνσολα.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Οικονομικών
Κύριο Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Κύριο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΜΑ: «Λήψη μέτρων για την αύξηση της τιμής των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων»

Κύριοι Υπουργοί,

Η αύξηση στην τιμή των καυσίμων αυξάνει το λειτουργικό κόστος των πλοίων της ακτοπλοΐας και οδηγεί σε αυξήσεις στα εισιτήρια.
Υπάρχουν ναυτιλιακές εταιρείες που έχουν ήδη προχωρήσει σε αυξήσεις στην τιμή των εισιτηρίων, ενώ τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσουν αναπόφευκτα και άλλες.
Αυτή τη στιγμή, προέχει να στηριχθεί η ακτοπλοΐα που αποτελεί κομβικό κλάδο και τομέα για την επικοινωνία και τις μεταφορές στη νησιωτική Ελλάδα αλλά και για τον τουρισμό μας.
Πρέπει να υιοθετηθούν πολιτικές που θα αντισταθμίζουν ή και θα απορροφούν το κόστος που προκαλεί η αύξηση της τιμής των καυσίμων και οδηγεί σε αύξηση της τιμής των εισιτηρίων.
Χρειάζεται μια ολιστική πολιτική με βραχυπρόθεσμους αλλά και μακροπρόθεσμους στόχους που περιλαμβάνουν:
– Τη συγκράτηση των τιμών στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για να μην πληγεί ο τουρισμός μας και οι μεταφορές στα νησιά.
– Τη στήριξη της ρευστότητας των ακτοπλοϊκών εταιρειών.
– Tην ανανέωση του στόλου της ακτοπλοΐας με πλοία που θα έχουν περιβαλλοντικό αποτύπωμα και θα χρησιμοποιούν νέα καύσιμα LNG.
Με βάση αυτές τις κατευθύνσεις πρέπει να εξεταστούν μέτρα όπως:
1ον: Η μετάταξη των εισιτηρίων της ακτοπλοΐας στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%, προκειμένου να μην προκληθούν αυξήσεις και να απορροφηθεί μέρος του ενεργειακού κόστους.
2ον: Επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών για τους εργαζόμενους στα πλοία, προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και να μην οδηγηθούν οι εταιρείες σε μειώσεις προσωπικού.
3ον: Πρωτοβουλία σε επίπεδο Ε.Ε., προκειμένου να ενταχθεί η Διπλή Νησιωτικότητα στην πολιτική κρατικών ενισχύσεων και να καθιερωθεί η δωρεάν ενδονησιωτική μετακίνηση των κατοίκων των νησιών με τα πλοία της ακτοπλοΐας.
4ον: Ενίσχυση του αριθμού των συμβάσεων για τις άγονες γραμμές και αύξηση της επιδότησης για τη ρήτρα καυσίμων.
5ον: Με δεδομένη την ενεργειακή κρίση και την ανάγκη ανανέωσης του στόλου της ακτοπλοΐας, στον σχεδιασμό για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης πρέπει να ενταχθούν ως επιλέξιμες, οι επενδύσεις που στοχεύουν στην ανανέωση του στόλου της ακτοπλοΐας, στην ενίσχυση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, σε πλοία που θα χρησιμοποιούν LNG, κάτι που σημαίνει και τη δημιουργία δικτύων και ανάλογων υποδομών για τα πλοία.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί

1. Προτίθεται το Υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει στη μετάταξη των πλοίων της ακτοπλοΐας στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση για να μην προκληθούν αυξήσεις και να απορροφηθεί μέρος του ενεργειακού κόστους, αλλά και για να στηριχθεί ο τουρισμός και η ακτοπλοϊκή σύνδεση και επικοινωνία των νησιών;
2. Εξετάζει η Πολιτεία την επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών για τους εργαζόμενους στα πλοία, προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και να μην οδηγηθούν οι εταιρείες σε μειώσεις προσωπικού;
3. Προτίθενται τα Υπουργεία Οικονομικών και Ναυτιλίας να αναλάβουν πρωτοβουλία σε επίπεδο Ε.Ε., προκειμένου να ενταχθεί η Διπλή Νησιωτικότητα στην πολιτική κρατικών ενισχύσεων και να καθιερωθεί η δωρεάν ενδονησιωτική μετακίνηση των κατοίκων των νησιών με τα πλοία της ακτοπλοΐας;
4. Εξετάζει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην ενίσχυση του αριθμού των συμβάσεων για τις άγονες γραμμές και στην αύξηση της επιδότησης για τη ρήτρα καυσίμων;
5. Το Υπουργείο Οικονομικών και ο αρμόδιος υπουργός για το Ταμείο Ανάκαμψης, κάτω από τις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, προτίθενται να εντάξουν ως επιλέξιμες για χρηματοδότηση επενδύσεις που στοχεύουν στην ανανέωση του στόλου της ακτοπλοΐας, στην ενίσχυση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, σε πλοία που θα χρησιμοποιούν LNG, κάτι που σημαίνει και τη δημιουργία δικτύων και ανάλογων υποδομών για τα πλοία;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου

 


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist