Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Α. Υψηλάντης στην Ολομέλεια για το ΝΣ του Υπουργείου Εσωτερικών και την διάταξη εξαίρεσης από τα δασικά των δασωμένων αγρών – Αίτημα για παράταση των ενστάσεων.

Written by on 23/03/2022

33 Views

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Α. Υψηλάντης, Κοσμήτορας και Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής μίλησε στο ΝΣ του Υπουργείου Εσωτερικών «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις».
Ο κ. Υψηλάντης εστίασε την ομιλία του σε 3 σημεία.
Πρώτον στην διάταξη για το καθεστώς που διέπει τους αγρούς που άλλαξαν μορφή (δασωμένους αγρούς) με την εξαίρεση τους από τον χαρακτηρισμό ως δάσους. Αίτημα που ικανοποιείται μετά από 45 χρόνια με την σχετική διάταξη. Στην ομιλία του ζήτησε εκτός από τις αεροφωτογραφίες να ισχύουν και άλλα αποδεικτικά μέσα που θα αποδεικνύουν τον δασωμένο αγρό.
Απευθυνόμενος στον αρμόδιο υφυπουργό κ. Αμυρά ζήτησε την παράταση στις ενστάσεις για τους δασικούς χάρτες στα Δωδεκάνησα.
Για την χορήγηση της Εθνικής Σύνταξης Ομογενών και ειδικά για τους ομογενείς με αλβανική ιθαγένεια και από την πρώην Σοβιετική Ένωση εξήρε το ποσοστό μείωσης της εθνικής σύνταξης κατά 1/30 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των τριάντα ετών νόμιμης και μόνιμης διαμονής την Ελλάδα, αντί κατά 1/450 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα ετών διαμονής στην Ελλάδα, όπως γενικά ισχύει, με έτος αφετηρίας υπολογισμού το 1992. Το ποσοστό μείωσης της εθνικής σύνταξης προσαυξάνεται αναλογικά μέχρι και το 2032, οπότε εφαρμόζονται οι γενικές προυποθέσεις απόδοσης της εθνικής σύνταξης. Από 1.1.2022 επανυπολογίζεται αναδρομικά το ποσό της εθνικής σύνταξης με βάση τα τριάντα έτη νόμιμης και μόνιμης διαμονής για τους ομογενείς και τα διακιούχα αυτών πρόσωπα.
Τέλος επεσήμανε ως θετικό μέτρο την παράταση των συμβάσεων εργασίας για δώδεκα μήνες από την ημερομηνία λήξης τους που συνήφθησαν στα πλαίσια των δράσεων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίηση.

Το πλήρες κείμενο της ομιλίας είναι :

« κυρίες και κύριοι βουλευτές
Το υπό ψήφιση νομοσχέδιο του υπουργείου εσωτερικών, ρυθμίζει μια σειρά θεμάτων σημαντικών τόσο σε σχέση με την καταπολέμηση της διαφθοράς αλλά και με την λειτουργία των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ανθρώπινου δυναμικού που ασχολούνται και εργάζονται σ ’αυτήν, στη δημόσια διοίκηση με αλλαγές στα προβλεπόμενα για τη λειτουργία της Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, για τις πολύ σημαντικές διατάξεις που έχουν να κάνουν με την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο υπουργείο περιβάλλοντος και ενέργειας και μια σειρά από προβλέψεις σε σχέση με την πολεοδομική νομοθεσία, το ταμείο ανάκαμψης και το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων και τέλος διατάξεις για την άμυνα, την εργασία και την υγεία και βεβαίως του υπουργείου μετανάστευσης και ασύλου.
Αντιλαμβάνεται κανείς ότι το νομοσχέδιο αυτό είναι ακόμα μια απάντηση της Κυβέρνησης Μητσοτάκη στην απραξία, στην άμεση ρύθμιση καταστάσεων που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία στις συνθήκες που βιώνουμε και στην επιτακτικότητα νομοθέτησης ζητημάτων που επί δεκαετίες ενοχλούσαν αλλά κανείς δεν γιάτρευε.
Θα περιοριστώ , για την ολιγόλεπτη ομιλία μου, σε μερικές διατάξεις που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικές και βεβαίως εκείνες που έχουν ιδιαίτερη αξία και για τα Δωδεκάνησα και γενικότερα τη νησιωτική Ελλάδα.
Η πρώτη έχει να κάνει με την χορήγηση της Εθνικής Σύνταξης Ομογενών και ειδικά για τους ομογενείς με αλβανική ιθαγένεια και από την πρώην Σοβιετική Ένωση και για τους οποίους ορίζεται ποσοστό μείωσης της εθνικής σύνταξης κατά 1/30 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των τριάντα ετών νόμιμης και μόνιμης διαμονής την Ελλάδα, αντί κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα ετών διαμονής στην Ελλάδα, όπως γενικά ισχύει, με έτος αφετηρίας υπολογισμού το 1992. Το ποσοστό μείωσης της εθνικής σύνταξης προσαυξάνεται αναλογικά μέχρι και το 2032, όποτε εφαρμόζονται οι γενικές προυποθέσεις απόδοσης της εθνικής σύνταξης. Από 1.1.2022 επανυπολογίζεται αναδρομικά το ποσό της εθνικής σύνταξης με βάση τα τριάντα έτη νόμιμης και μόνιμης διαμονής για τους ομογενείς και τα διακιούχα αυτών πρόσωπα.

Επαναδιατυπώνονται οι διατάξεις, που εφαρμόζονται για την οριοθέτηση και την πολεοδόμηση οικισμών της χώρας με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων και φέρονται απογεγραμμένοι ως αυτοτελείς σε απογραφή προ του έτους 1983, περιλαμβανομένων και των προϋφιστάμενων του 1923 οικισμών και παρατείνονται οι προθεσμίες ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών από τον μηχανικό έως 31.12.2022 στα πλαίσια υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων στα προϋφιστάμενα νομοθετικά πλαίσια.

Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με τη διαμονή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική εργασία προκειμένου κυρίως να καλυφθούν ανάγκες σε τομείς που παρατηρείται έλλειψη ενδιαφέροντος από ημεδαπούς εργαζόμενους,

Τέλος συμπληρώνεται η δασική νομοθεσία (άρθρο 67 του ν. 998 / 1979) σχετικά με το καθεστώς που διέπει τους αγρούς που άλλαξαν μορφή και συγκεκριμένα:
Α. Ορίζεται ότι, το δημόσιο δεν προβάλει δικαιώματα κυριότητας σε εκτάσεις, που εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945 ή του 1960, με αγροτική μορφή που δασώθηκαν μεταγενέστερα, επί των οποίων δεν θεμελιώνει δικαιώματα κυριότητας βάσει τίτλου.
Β. Επιτρέπεται να ζητηθεί αλλαγή χρήσης των προαναφερόμενων εκτάσεων, σε όσους αξιώνουν δικαιώματα κυριότητας δύναμη τίτλων μετεγγραμμένων. Επανακαθορίζονται δύο προϋποθέσεις, που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση των εκτάσεων αυτών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
Γ. Καθορίζεται διαδικασίες για την διαπίστωση του ειδικότερου χαρακτηρισμού της έκτασης όπως δάσος ή δασικής, ακόμα κι αν η συγκεκριμένη έκταση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα σχετικά με την διόρθωση των σφαλμάτων από την αρχική ανάρτηση των δασικών χαρτών και των νομοθετικών παρεμβάσεων που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα να επισημανθεί στις δασικές υπηρεσίες να προσεγγίσουν αυτές με γνώμονα τη σωστή εφαρμογή του νόμου αλλά και την εξυπηρέτηση των πολιτών προκειμένου να αποφευχθούν περιττά έξοδα από τυχόν προσφυγές.

Την ανάγκη να δοθεί για τα Δωδεκάνησα παράταση για την υποβολή των αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες τόσο λόγω της κατάστασης από τη μη λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων αλλά και λόγω των παρεμβάσεων που γίνονται ακόμα και σήμερα με αποτέλεσμα στα νησιά μας να μην υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος από τους ενδιαφερόμενους για την ολοκλήρωση των διαδικασιών.
Τέλος ειδικά για την πλήρη εφαρμογή της διάταξης για τους δασωμένους λεγόμενους αγρούς στα νησιά μας, κ. Υπουργέ, μαζί με τις αεροφωτογραφίες που αποδεικνύουν την προηγούμενη αγροτική τους μορφή είναι ορθόν να περιλαμβάνονται στα νησιά που εφαρμόζεται ο κτηματολογικός κανονισμός και ο γενόμενος χαρακτηρισμός του ακινήτου ως σπόριμος αγρός, στα δε λοιπά νησιά να λαμβάνεται υπόψιν κάθε αποδεικτικό μέσο βεβαίας χρονολογίας από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση αυτή.
Κλείνοντας θα ήθελα να εκφράσω και την ικανοποίηση μου για την παράταση των συμβάσεων εργασίας για δώδεκα μήνες από την ημερομηνία λήξης τους που συνήφθησαν στα πλαίσια των δράσεων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
Ευχαριστώ πολύ!»

 


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist