«Ορισμός Επιτροπής διενέργειας εξετάσεων υποψήφιων προς απόκτηση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους στο Λιμεναρχείο Καρπάθου»

Written by on 20/11/2023

164 Views

 

«Ορισμός Επιτροπής διενέργειας εξετάσεων υποψήφιων προς απόκτηση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους στο Λιμεναρχείο Καρπάθου»

Ο Λιμενάρχης Καρπάθου Πλωτάρχης Λ.Σ. ΕΛΙΩΤΗΣ Αλέξανδρος Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του υπ’ αριθ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένων (ΦΕΚ Β΄ 444/1999), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

β) Τις διατάξεις του υπ’ αριθ. 50 Γενικού Κανονισμού Λιμένων (ΦΕΚ Β΄ 1151/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

γ) Την υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 2131.5/24001/2015/28-09-2015 Εγκύκλιο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Λ.Α. Α΄ με θέμα «Διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων χειριστών ταχύπλοων σκαφών – Άδειες χειριστών ταχύπλοων σκαφών». (ΑΔΑ: 7704465ΦΘΘ-8ΩΛ) .

ΟΡΙΖΩ 1. Τους παρακάτω βαθμοφόρους Υπηρεσίας μας ως τριμελή επιτροπή διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών που θα διενεργηθούν στο Λιμεναρχείο Καρπάθου:

 Σημαιοφόρο Λ.Σ. ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΙΔΗ Δημήτριος ως Πρόεδρος με αντικαταστάτη τον Σημαιοφόρο Λ.Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Αλέξανδρο,

 Σημαιοφόρο Λ.Σ. ΑΛΑΧΟΥΖΟΥ Αικατερίνη ως μέλος με αντικαταστάτη τον Ανθυπασπιστή Λ.Σ. ΜΗΛΙΤΣΗ Ξενοφών ,

 Λιμενοφύλακα ΦΑΡΣΑΡΗ Νικόλαο ως μέλος με αντικαταστάτη τον Λιμενοφύλακα ΠΕΤΑΣΑΚΗ Νικόλαο.

2. Τον ορισμό των ημερομηνιών διεξαγωγής των εξετάσεων για την ερχόμενη χειμερινή περίοδο σύμφωνα με τις ορισθείσες ημερομηνίες στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή (Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ.), όπως παρακάτω:

3. Οι θεωρητικές εξετάσεις θα διενεργηθούν στα γραφεία του Λιμεναρχείου Καρπάθου.

4. Ο μέγιστος αριθμός των υποψηφίων που μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ. ορίζεται σε πέντε (05) άτομα .

5. Έργο της επιτροπής για τη διενέργεια των εν λόγω εξετάσεων είναι η ορθή εφαρμογή των διατάξεων του ανωτέρω (α) σχετικού.

6. Κάθε προγενέστερη Απόφαση μας ή Ημερήσια Διαταγή που αφορά το ίδιο θέμα , καταργείται.

7. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.-

Ο Λιμενάρχης Πλωτάρχης Λ.Σ. ΕΛΙΩΤΗΣ Αλέξανδρος


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist