Τροπολογία για τους Δασικούς Χάρτες Θετική ..Λέει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου της ΝΔ. Γιάννης Πάπας

Written by on 22/03/2021

 

Η τροπολογία είναι θετική αλλα θα πρέπει να συμληρωθεί για να καλυφθουν και τα νησια που δεν είχαν κτηματολόγιο κατα την ενσωμάτωσή τους ,όπως η Καρπαθος , όπως είχαμε προτείνει, προσθέττοντας
1. α. Στο τέλος του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του ν. 998/1979 προστίθεται η φράση :
« Ειδικά για τα νησιά της Δωδεκανήσου για τα οποία δεν υπάρχουν αεροφωτογραφίες του 1945 η αγροτική μορφή των εκτάσεων που δασώθηκαν μεταγενέστερα θα αποδεικνύεται και με άλλα τεκμήρια καλλιέργειας, όπως βαθμίδες, λιθόκτιστους τοίχους, παλαιά κτίσματα ή ερείπια, παλιά αλώνια, δενδροκαλλιέργειες, λιθοσωρούς , διαφορές στην σύνθεση της βλάστησης σε σχέση με τις γειτονικές εκτάσεις καθώς και με τους ιταλικούς γεωγραφικούς και γεωφυσικούς Χάρτες».
β. Στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου προστίθεται εδάφιο γ ως εξής:
«Ειδικά για τα Δωδεκάνησα για τα οποία δεν ειχε συνταχθει κτηματολόγιο πριν την ενσωματωσή τους,, για την εφαρμογή του εδαφίου (α) λαμβάνονται υπόψη τίτλοι ιδιοκτησίας , πωλητήρια , προικοσύμφωνα, διαθήκες και ιδιωτικά έγγραφα με βεβαία ημερομηνία συνταχθέντα πριν την 7η Μαρτίου 1948, έστω και αν δεν έχουν μεταγραφεί».


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist