ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: «Να σταματήσει η ταλαιπωρία των οδηγών που θέλουν να εκδώσουν ή να ανανεώσουν άδεια οδήγησης στις νησιωτικές περιοχές»

Written by on 06/04/2021

14 Views

Μια σημαντική πρόταση για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που υπάρχουν στις νησιωτικές περιοχές για τους υποψήφιους οδηγούς και τους οδηγούς που θέλουν να ανανεώσουν την άδεια οδήγησης και χρειάζονται πιστοποιητικά από συγκεκριμένες ειδικότητες ιατρών που δεν υπάρχουν στις δομές δημόσιας υγείας στο νησί τους, κατέθεσε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.
Με το σημερινό θεσμικό πλαίσιο, οι υποψήφιοι οδηγοί ή και οι οδηγοί για την έκδοση ή ανανέωση της άδειας οδήγησης, οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικά ιατρών που είναι συμβεβλημένοι με τις κατά τόπου υπηρεσίες μεταφορών και επικοινωνιών ή πιστοποιητικά ιατρών, αντίστοιχων ειδικοτήτων, που υπηρετούν σε δομές δημόσιας υγείας της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας.
Εναλλακτικά, αν δεν υπάρχει η απαιτούμενη ειδικότητα ιατρού που θα εκδώσει το πιστοποιητικό σε μια Περιφερειακή Ενότητα, μπορεί να γίνει δεκτό πιστοποιητικό από ιατρό όμορης περιφερειακής ενότητας.
Η πρόβλεψη αυτή είναι σαφές ότι δημιουργεί προβλήματα σε νησιωτικές περιοχές, όπως για παράδειγμα η Κάλυμνος.
Ο όρος «όμορη νησιωτική περιφέρεια» έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά όταν μιλάμε για νησιωτικές περιφέρειες σε σύγκριση με περιφέρειες στην ηπειρωτική χώρα.
Η γεωγραφική ασυνέχεια και η ανάγκη μετακίνησης είναι αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, στα οποία το θεσμικό πλαίσιο πρέπει να προσαρμοστεί, όπως επισημαίνει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αφορά στην Κάλυμνο.
Εκεί οι ιδιοκτήτες ταξί, για παράδειγμα, απαιτείται προκειμένου να ανανεώσουν την άδεια τους να προσκομίσουν πιστοποιητικό ψυχιάτρου.
Με δεδομένο ότι στις δομές δημόσιας υγείας στην Κάλυμνο δεν υπάρχει ψυχίατρος, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να μεταβούν είτε στη Λέρο είτε στη Ρόδο, με την ανάλογη ταλαιπωρία και έξοδα.
Ο κ. Κόνσολας προτείνει να δοθεί η δυνατότητα προσκόμισης για τους υποψηφίους οδηγούς ή για οδηγούς που θέλουν να ανανεώσουν την άδεια τους, πιστοποιητικό από ιατρό δημόσιας δομής υγείας οποιασδήποτε άλλης περιφερειακής ενότητας ή και πιστοποιητικά ιδιωτών ιατρών, σε περίπτωση που οι κρατικές δομές της συγκεκριμένης περιφερειακής ενότητας στερούνται ιατρού της συγκεκριμένης ειδικότητας.

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην έκδοση ή την ανανέωση αδειών οδήγησης στο κομμάτι που συνδέεται με τα προβλήματα στην προσκόμιση πιστοποιητικών από ιατρούς σε περιφερειακές ενότητες των νησιών, λόγω της έλλειψης συγκεκριμένων ειδικοτήτων.

Κύριε Υπουργέ,

Όπως όλοι γνωρίζουν, οι υποψήφιοι οδηγοί ή και οι οδηγοί για την έκδοση ή ανανέωση της άδειας οδήγησης, οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικά ιατρών που είναι συμβεβλημένοι με τις κατά τόπους υπηρεσίες μεταφορών και επικοινωνιών ή πιστοποιητικά ιατρών, αντίστοιχων ειδικοτήτων, που υπηρετούν σε δομές δημόσιας υγείας της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας.
Εναλλακτικά, αν δεν υπάρχει η απαιτούμενη ειδικότητα ιατρού που θα εκδώσει το πιστοποιητικό σε μια Περιφερειακή Ενότητα, μπορεί να γίνει δεκτό πιστοποιητικό από ιατρό όμορης περιφερειακής ενότητας.
Η πρόβλεψη αυτή είναι σαφές ότι δημιουργεί προβλήματα σε νησιωτικές περιοχές, όπως για παράδειγμα η Κάλυμνος.
Ο όρος «όμορη νησιωτική περιφέρεια» έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά όταν μιλάμε για νησιωτικές περιφέρειες σε σύγκριση με περιφέρειες στην ηπειρωτική χώρα.
Η γεωγραφική ασυνέχεια και η ανάγκη μετακίνησης είναι αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, στα οποία το θεσμικό πλαίσιο πρέπει να προσαρμοστεί.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αφορά στην Κάλυμνο.
Εκεί οι ιδιοκτήτες ταξί, για παράδειγμα, απαιτείται προκειμένου να ανανεώσουν την άδεια τους, να προσκομίσουν πιστοποιητικό ψυχιάτρου.
Με δεδομένο ότι στις δομές δημόσιας υγείας στην Κάλυμνο δεν υπάρχει ψυχίατρος, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να μεταβούν είτε στη Λέρο είτε στη Ρόδο, με την ανάλογη ταλαιπωρία και έξοδα.
Είναι ξεκάθαρο ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του το συγκεκριμένο, υπαρκτό πρόβλημα και να τροποποιήσει το θεσμικό πλαίσιο.
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα προσκόμισης για τους υποψηφίους οδηγούς ή για οδηγούς που θέλουν να ανανεώσουν την άδεια τους, πιστοποιητικό από ιατρό δημόσιας δομής υγείας οποιασδήποτε άλλης περιφερειακής ενότητας ή και πιστοποιητικά ιδιωτών ιατρών, σε περίπτωση που οι κρατικές δομές της συγκεκριμένης περιφερειακής ενότητας στερούνται ιατρού της συγκεκριμένης ειδικότητας.
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Εάν γνωρίζει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και αν προτίθεται να προχωρήσει σε τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην έκδοση ή την ανανέωση αδειών οδήγησης στο κομμάτι που συνδέεται με τα προβλήματα στην προσκόμιση πιστοποιητικών από ιατρούς σε περιφερειακές ενότητες των νησιών, λόγω της έλλειψης συγκεκριμένων ειδικοτήτων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου

 


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist