«Πρόταση του Μάνου Κόνσολα για 4 μεγάλες αλλαγές στον αναπτυξιακό νόμο για την ενίσχυση του τουρισμού και της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου»

Written by on 28/05/2021

Μια ολοκληρωμένη πρόταση που περιέχει 4 μεγάλες αλλαγές στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 για να υπάρξει επενδυτική ώθηση στον τουρισμό στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, κατέθεσε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.
Οι προτεινόμενες από τον κ. Κόνσολα αλλαγές είναι:
1ον: Η αύξηση των ποσοστών ενίσχυσης και επιχορήγησης του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Ειδικότερα για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το παραπάνω θα μπορούσε να επιτευχθεί είτε μέσω της αναθεώρησης του χάρτη των περιφερειακών ενισχύσεων είτε μέσω της απαλοιφής της έντασης ενίσχυσης όπως προβλέπει η παρ. 2 του άρθρου 40.
Σήμερα, το Νότιο Αιγαίο έχει ποσοστό ενίσχυσης 40% για μικρές επιχειρήσεις, για μεσαίες επιχειρήσεις το ποσοστό μειώνεται 10% και για μεγάλες επιχειρήσεις μειώνεται 20%.
2ον: Η τροποποίηση του άρθρου 12 του Αναπτυξιακού Νόμου, προκειμένου να ενταχθούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο άρθρο που προβλέπει επιχορήγηση 100% των επενδυτικών σχεδίων, ως καθεστώς ενίσχυσης.
3ον: Η αύξηση του ορίου ενίσχυσης για τις μικρές επιχειρήσεις, που απασχολούν μέχρι 50 άτομα, σε 10 εκ. ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο αφού, όπως τονίζει ο κ. Κόνσολας, θα πρέπει να ισχύσει και για τις μικρές τουριστικές επιχειρήσεις ό, τι ισχύει και για το καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας.
4ον: Η αλλαγή του άρθρου 34 του αναπτυξιακού νόμου για να τροποποιηθούν τα κίνητρα σε ήδη ενταγμένα έργα. Με δεδομένη την μέγιστη ανάγκη για ρευστότητα στις επιχειρήσεις, το κίνητρο της φοροαπαλλαγής θα μπορούσε να αντικατασταθεί από το κίνητρο της αντίστοιχης επιδότησης.
«Παράλληλα με τα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας που σχεδιάζει να ενεργοποιήσει άμεσα η κυβέρνηση, πρέπει να δημιουργηθούν άμεσα οι προϋποθέσεις για να υπάρξει μια αναπτυξιακή ώθηση στον τουρισμό με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.
Σε αυτή τη συγκυρία, πρέπει να ανοίξει η συζήτηση για ένα πλέγμα μεγάλων και ουσιαστικών αλλαγών στον αναπτυξιακό νόμο 4399 του 2016 για να ενισχυθούν οι επενδύσεις στον τουριστικό κλάδο και ιδιαίτερα σε περιφέρειες που έχουν πληγεί στον μέγιστο βαθμό, όπως η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», επισημαίνει ο Μάνος Κόνσολας.

Κύριο Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: «Πρόταση αλλαγών στον αναπτυξιακό νόμο 4399/16 για να υπάρξει επενδυτική ώθηση στον τουρισμό»

Κύριε Υπουργέ,

Ο τουρισμός είναι ο κλάδος που έχει πληγεί περισσότερο από τις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας. Το γεγονός αυτό έχει αντανάκλαση σε περιφέρειες με υψηλό δείκτη εξάρτησης από τον τουρισμό, όπως η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Παράλληλα, με τα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας που σχεδιάζει να ενεργοποιήσει άμεσα η κυβέρνηση, πρέπει να δημιουργηθούν άμεσα οι προϋποθέσεις για να υπάρξει μια αναπτυξιακή ώθηση στον τουρισμό με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.
Σε αυτή τη συγκυρία, πρέπει να ανοίξει η συζήτηση για ένα πλέγμα μεγάλων και ουσιαστικών αλλαγών στον αναπτυξιακό νόμο 4399 του 2016 για να ενισχυθούν οι επενδύσεις στον τουριστικό κλάδο και ιδιαίτερα σε περιφέρειες που έχουν πληγεί στο μέγιστο βαθμό, λόγω της εξάρτησης της τοπικής οικονομίας από τον τουρισμό.

Οι προτεινόμενες αλλαγές αφορούν:
1ον: Στην αύξηση των ποσοστών ενίσχυσης και επιχορήγησης του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Ειδικότερα για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το παραπάνω θα μπορούσε να επιτευχθεί είτε μέσω της αναθεώρησης του χάρτη των περιφερειακών ενισχύσεων είτε μέσω της απαλοιφής της έντασης ενίσχυσης όπως προβλέπει η παρ. 2 του άρθρου 40.
Το Νότιο Αιγαίο έχει ποσοστό ενίσχυσης 40% για μικρές επιχειρήσεις (λιγότεροι από 50 εργαζόμενοι με ετήσιο κύκλο εργασιών ή ισολογισμό κάτω των 10 εκατομμυρίων ευρώ). Για μεσαίες επιχειρήσεις το ποσοστό μειώνεται 10% και για μεγάλες επιχειρήσεις μειώνεται 20%.
Θα πρέπει να αυξηθούν τα ποσοστά ενίσχυσης και επιχορήγησης στον Αναπτυξιακό Νόμο για το Νότιο Αιγαίο, με δεδομένο ότι πρόκειται για μια Περιφέρεια που έχει υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα από την πανδημία, αν συνυπολογιστεί η εξάρτηση της τοπικής οικονομίας κατά 97% από τον τουρισμό.
2ον: Στην τροποποίηση του άρθρου 12 του Αναπτυξιακού Νόμου, προκειμένου να ενταχθούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο άρθρο που προβλέπει επιχορήγηση 100% των επενδυτικών σχεδίων, ως καθεστώς ενίσχυσης.
Η αλλαγή αυτή είναι αναγκαία, αφού με τα σημερινά δεδομένα καμία ξενοδοχειακή επιχείρηση δεν μπορεί να λάβει επιδότηση καθώς λόγω των συνεπειών του covid-19 δεν έχουν αύξηση προσωπικού που ήταν η μόνη επιλογή που άφηνε η νομοθεσία.
3ον: Στην αύξηση του ορίου ενίσχυσης για τις μικρές επιχειρήσεις, που απασχολούν μέχρι 50 άτομα, σε 10 εκ. ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο.
Θα πρέπει να ισχύσει και για τις τουριστικές επιχειρήσεις ό, τι ισχύει και για το καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβάνοντας παράλληλα και μεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες εξάλλου δεν γίνεται διάκριση από την Ευρωπαϊκή επιτροπή σε σχέση με τις μικρές ως προς την αντιμετώπισή τους για τις κρατικές ενισχύσεις.
4ον: Στην αλλαγή του άρθρου 34 του αναπτυξιακού νόμου για να τροποποιηθούν τα κίνητρα σε ήδη ενταγμένα έργα.

Με δεδομένη την μέγιστη ανάγκη για ρευστότητα στις επιχειρήσεις, το κίνητρο της φοροαπαλλαγής θα μπορούσε να αντικατασταθεί από το κίνητρο της αντίστοιχης επιδότησης.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Πως αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την ανάγκη αλλαγών στον αναπτυξιακό νόμο για να στηριχθεί ο τουριστικός κλάδος αλλά και τις 4 παραπάνω προτάσεις που έχουν συγκεκριμένη στόχευση.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου

 


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Current track

Title

Artist