Προσλήψεις Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, του άρθρου 4 του Ν.4643/2019.

Written by on 03/07/2021

Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, του άρθρου 4 του Ν.4643/2019.

Οι θέσεις για τον ΑΣΠ Καρπάθου όπως περιγράφονται στην αριθ. ΔΕΠΑΝ/Ε.Κ.94105/4625/28-06-2021 Ανακοίνωση της ΔΕΗ Α.Ε. είναι:
1. Τέσσερα (4) άτομα ειδικότητας ΔΕ Μηχανοτεχνικών ΜΕΚ οκτάμηνης διάρκειας σύμβαση.
2. Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΔΕ Ηλεκλτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών, οκτάμηνης διάρκειας σύμβαση.

Για κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με τις προαναφερόμενες προσλήψεις, οι Δημότες μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο ΑΣΠ Καρπάθου, περιοχή Βρόντη Καρπάθου και την αρμόδια υπάλληλο κα. Καμποτράκη Σεβαστή στο τηλ. 22450 22588.

Κάρπαθος 01 Ιουλίου 2021
Ο Δήμαρχος Καρπάθου
Ιωάννης Θεμ. Νισύριος


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Current track

Title

Artist