Πρακτικό αποδοχής δωρεάς οικοπέδου για την ανέγερση Σχολείου από τον Δήμο ΟΘΟΥΣ.

Written by on 03/07/2021


Πρακτικό αποδοχής δωρεάς οικοπέδου για την ανέγερση Σχολείου από τον Δήμο ΟΘΟΥΣ.
Το 1925 ο αείμνηστος Ιωάννης Αντωνιάδης, επισκέφθηκε το χωριό του ΌΘΟΣ και έδωσε την λύση με το κατάλληλο οικόπεδο,για την ανέγερση του Σχολείου.
Η δωρεά του οικοπέδου , είχε συνολική έκταση 441 τ.μ. και ευρίσκετο δίπλα στην οικία της Χατζηνουλας Ι.Σακελλαρη συζύγου του Γεωργίου Ν. Μπαριτη.
Υπήρξε και ένας όρος στο συμβόλαιο, που αναφέρει ότι η Κοινότης δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το οικόπεδο η το οικοδόμημα για κάποιον άλλο σκοπό , παρά μόνο για Σχολικό κτίριο.
Η επιτροπή αποδέχεται την δωρεά και το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.
Εν Οθει Καρπάθου τη 1 Νοεμβρίου 1925.
Η Επιτροπή.
Ιωάννης Κ. Νικολαιδης
Εμμ. Β. Χανιώτης
ΓΝ Νικολαιδης
Κωστής Μ Κώστα
Β Μαλαγαρδης
Κων/νος Παναγιώτου για Ι Κ Νικολαιδου.
Ο Δωρητής
Ιωάννης. Αντωνιάδης
Δια το ακριβές αντίγραφο
Ο Δήμαρχος
Ιωάννης. Κ Νικολαιδης.
Εκτός της δωρεάς του οικοπέδου πρόσφερε :
1. 105 χρυσές λίρες Αγγλίας για την ανέγερση του Σχολείου.
2. Με έρανο που έκαμε στην Ροδεσία μεταξύ των εκεί εργαζομένων χωριανών του, συγκέντρωσε το ποσό των 650 λιρών Αγγλίας και τα πρόσφερε στην κοινοτητα για να καλύψει μέρος της δαπάνης για την λειτουργία 7ης και 8ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου, την περίοδο 1932-1936.
3. Εις μνήμη της συζύγου του Ελλάδος χρηματοδότησε την έκδοση του 4ου τόμου των λαογραφικών βιβλίων του Μιχαήλ Μιχαηλίδη Νουαρου.
4. Άφησε κληροδοτήμα στην Κοινότητα Οθους 1000 λιρών Αγγλίας.
5. Αν δεν υπήρχε η διχόνοια μεταξύ των Οθειτων και ο Δήμος Οθους είχε υιοθετήσει τις προτάσεις του θα είχαμε σχολείο από το 1904 ( αναφέρομαι σε δημοσίευμα του δασκάλου Κωστή Παπαδόπουλου στην εφημερίδα Αυγή της Καρπάθου, Φ 41 1/3/1913).
Στον 4ο Τόμο ” Καρπαθιακαι Μελέται” αναφέρονται λεπτομερώς οι προτάσεις του Αντωνιάδη σε δημοσίευμα ” Η Εκπαίδευση στο Όθος της Καρπάθου” του Καθηγητή Εμμ. Γρη. Χατζηαντωνίου.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Current track

Title

Artist