Έξι λιμενικά έργα θα γίνουν στα Δωδεκάνησα μεταξύ των οποίων η “Κατασκευή Λιμένα Καρπάθου συνολικού ύψους 9.000.000ευρ.

Συνολικό ποσό 50.871.000 ευρώ θα διαθέσει το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την εκτέλεση λιμενικών έργων σε νησιά της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Βελτίωση λιμανιού Καρπάθου
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Τα έργα θα πραγματοποιηθούν στα βόρεια και ανατολικά του Γαρόνησου και περιλαμβάνει τη νέα αποβάθρα και το διάδρομο πρόσβασης προς αυτήν.
Η νέα χερσαία επιφάνεια των προτεινόμενων έργων ανέρχεται σε 13.050 τ.μ. και η συνολική (υφιστάμενη και νέα) σε 15.850 τ.μ. προτείνεται η παραχώρηση τμήματος του υφιστάμενου χερσαίου χώρου επιφάνειας 1.620 τ.μ. στο τουριστικό καταφύγιο. Προβλέπεται η καθαίρεση τμήματος του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου, μήκους περίπου 45μ. ώστε να δημιουργηθεί το νέο άνοιγμα του λιμένα λειτουργικού πλάτους 40μ.
Η συνολική επιφάνεια των 15.85 στρεμμάτων που προτείνεται για την κάλυψη των λιμενικών δραστηριοτήτων δεν περιλαμβάνει το χωροθετημένο χερσαίο χώρο του τουριστικού καταφυγίου ούτε τον παραχωθέντα σε αυτόν.
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ Π/Υ: 9.000.000 ευρώ