Δήμαρχος Χάλκης κ. Φραγκάκης Ευάγγελος συναντήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος με την Γενική Γραμματέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ορυκτού πλούτου κ. Αλεξάνδρα Σδούκου και τον Γενικό Γραμματέα Αλληλεγγύης & καταπολέμησης της φτώχειας κ. Γεώργιο Σταμάτη.

Written by on 22/09/2021

13 Views

Δήμαρχος Χάλκης κ. Φραγκάκης Ευάγγελος συναντήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος με την Γενική Γραμματέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ορυκτού πλούτου κ. Αλεξάνδρα Σδούκου και τον Γενικό Γραμματέα Αλληλεγγύης & καταπολέμησης της φτώχειας κ. Γεώργιο Σταμάτη.

Η συζήτηση είχε ως βασικό άξονα ότι η νησιωτικότητα ως αλληλεπίδραση των φυσικών και κοινωνικοοικονομικών στοιχείων τα οποία προκαλούν μια άνιση δυναμική και ως εκ τούτου διαφοροποίηση των εισοδημάτων αλλά και των συνθηκών της ζωής είναι ένα εμπόδιο που κάποιες φορές δυσκολεύονται να προσπεράσουν τα μικρά νησιά της χώρας μας.

Η απομόνωση, η ατελής πρόσβαση στις αγορές, η διαφοροποίηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, το μοναδικό και ιδιαίτερο πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον, οι μεγάλες εποχιακές διακυμάνσεις του ανθρώπινου δυναμικού και των οικονομικών δραστηριοτήτων αλλά και ο μικρός μόνιμος πληθυσμός είναι χαρακτηριστικά που επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη ενός τόπου.

Τα μικρά κατοικημένα νησιά απαιτούν τη διαμόρφωση ειδικής αναπτυξιακής στρατηγικής και σχεδιασμού καθώς αναγνωρίζονται ως διακριτές ενότητες παρεμβάσεων από περιβαλλοντικής σκοπιάς.

Γίνεται λοιπόν σαφές ότι η Πολιτεία πρέπει να σχεδιάζει και να υλοποίει πολιτικές παρεμβάσεις με σκοπό την προστασία και την αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων, την αναγνώριση της οικολογικής μοναδικότητας και την αποκλειστική προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης αυτών, μεταβαίνοντας σε μια εποχή πλήρους αειφορίας και κυκλικής οικονομίας με άμεσο αποδέκτη τους πολίτες των μικρών νησιών.


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist