Νέα έκδοση Βιβλίου τού Μανώλη Ι. Σοφίλλας: Στο βιβλίο αυτό καταγράφονται όλοι οι σκοποί, τραγούδια και χοροί που ακούγονται στην Κάρπαθο και που εγώ µπόρεσα όλα αυτά τα χρόνια να µάθω από µερακλήδες τόσο στην γενέτειρά µου Όλυµπο όσο και στα υπόλοιπα χωριά της Καρπάθου.

Written by on 22/09/2021

Λίγα λόγια για το βιβλίο …
Στο βιβλίο αυτό καταγράφονται όλοι οι σκοποί, τραγούδια και χοροί που ακούγονται στην Κάρπαθο και που εγώ µπόρεσα όλα αυτά τα χρόνια να µάθω από µερακλήδες τόσο στην γενέτειρά µου Όλυµπο όσο και στα υπόλοιπα χωριά της Καρπάθου.Η Βυζαντινή σηµειογραφία που θα δείτε στο βιβλίο αυτό προσπαθεί να δώσει τον κορµό κάθε µουσικού κοµµατιού. Η απόδοση κάθε µουσικού κοµµατιού διαφέρει από τραγουδιστή σε τραγουδιστή κι από οργανοπαίχτη σε οργανοπαίχτη.Για τον λόγο αυτό το βιβλίο συνοδεύεται µε δίσκο στον οποίο όλα τα κοµµάτια παίζονται µε Λύρα-Λαούτο ώστε αφού ο ενδιαφερόµενος ξέρει βυζαντινή µουσική θα µπορέσει να διαβάσει το µουσικό κείµενο, να το ακούσει και να το δει σε εκτέλεση κι έτσι να µπορέσει να το κάνει κτήµα του.Στο σηµείο αυτό να σηµειώσω ότι τα τραγούδια αφού τα είχα γράψει όλα µε βυζαντινή σηµειογραφία τα έδωσα στον αγαπητό κ. Κώστα
Κουκιά για την διόρθωση τους όσον αφορά την ορθογραφία της βυζαντινής και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα γι’ αυτό. Πολλές φορές παίζοντας το βίντεο σε αργό ρυθµό µπορούµε να µελετήσουµε σε βάθος ένα µουσικό κοµµάτι.Είναι πολύ βασικό να σηµειώσουµε ότι στην βυζαντινή σηµειογραφία το κείµενο δίνει τους κανόνες της γραφής. Στην περίπτωση της παραδοσιακής µουσικής όπως την καταγράφουµε εδώ, µε τον ίδιο σκοπό µπορούµε να τραγουδήσουµε διάφορες µαντινάδες. Αυτό και µόνο µπορεί να προκαλέσει διαφορά στην γραφή του ίδιου µουσικού
κοµµατιού.Για τον λόγο αυτό ίσως κάποιος να εκτιµήσει ότι η γραφή ενός µουσικού κοµµατιού θα µπορούσε να γίνει µε διαφορετικό τρόπο όπως π.χ. σε ανάβαση ενός φθόγγου αντί να χρησιµοποιήσουµε πεταστή θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε ολίγον και ούτω καθεξής. Στην Όλυµπο και γενικά στην Κάρπαθο αρκετοί σκοποί συνηθίζεται να πέρνουν ονόµατα από το όνοµα κάποιου που τον τραγουδούσε
συνέχεια, π.χ. ο σκοπός του Κωνσταντάρου, ο
σκοπός του ∆ιακογιώργη, ο σκοπός του Κανάκη
κ.τ.λ. Αυτό δεν σηµαίνει ότι ο σκοπός αυτός έχει δηµιουργηθεί από το συγκεκριµένο άτοµο. Άλλωστε
οι σκοποί αυτοί τραγουδιώνται σε όλη την
Κάρπαθο. Στην Όλυµπο κάποιοι σκοποί όπως του
<span;>Ανδρέα Χηράκη και του Ηλία Χαψή έχουν µια µοναδική ταυτότητα.
Ευχαριστίες στον κ. Κώστα Κουκιά για την ευγενή
<span;>προσφορά του στη διόρθωση των βυζαντινών κειµένων,και στο Γιώργο Εµµ. Πρεάρη για τη συνοδεία του µε το λαούτο.
Θερµές ευχαριστίες στον χορηγό αυτής της έκδοσης:
Γιώργο Βασ. Πρωτόπαπα – Επιχειρηµατία (Βαλτιµόρη Αµερικής)


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist