Day: 13/09/2022

Έναρξη νέας σχολικής χρονιάς στην Η.Ν. Κάσου Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε με χαμόγελο από τα παιδιά σ’ όλες τις σχολικές μονάδες της Η.Ν. Κάσου. Φέτος για πρώτη φορά δεν υπήρχαν κενά εκπαιδευτικών ούτε στα νηπιαγωγεία, το δημοτικό αλλά και στο γυμνάσιο και τις Λ.Τ του νησιού. Όλοι οι αγιασμοί ξεκίνησαν νωρίς το πρωί από […]

Στο πλαίςιο του Ερευνθτικοφ Ζργου (ΑΕΙ) «Αειφόροσ Ανάπτυξθ Λιγότερο Αναπτυγμζνων Περιοχών με τθ Δθμιουργία Νζων Τουριςτικών Πόρων και Προϊόντων μζςω Ανάλυςθσ, Τεκμθρίωςθσ, Μοντελοποίθςθσ, Διαχείριςθσ και Διατιρθςθσ Πολιτιςτικοφ Αποκζματοσ με χριςθ Εφαρμογών ΤΠΕ», τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ζρευνασ Καινοτομίασ (Α.Π.ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 2976/17.06.2021) ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020, ςτον Τομζα προτεραιότθτασ Πολιτιςμόσ – Τουριςμόσ και […]


Current track

Title

Artist