ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΦΕΛΛΟΥΖΗΣ συστήνουμε Αντιδημαρχία “Καθημερινότητας του Δημότη”

Written by on 29/06/2023

110 Views

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

01 συστήνουμε Αντιδημαρχία “Καθημερινότητας του Δημότη” για τον
καλύτερο συντονισμό και αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των
πολιτών σε όλες τις περιοχές και τα χωριά του Δήμου μας.

02 αποδίδουμε σε κάθε δημοτική κοινότητα συγκεκριμένο προϋπολογισμό (ως
πάγια προκαταβολή) – σε ετήσια βάση – το οποίο θα διαχειρίζεται αποκλειστικά
το συμβούλιο της κοινότητας και μέσω του οποίου θα καλύπτονται επείγουσες
εργασίες και παρεμβάσεις καθημερινότητας που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες
που έχει εκχωρήσει ο νομοθέτης στις δημοτικές κοινότητες, όπως π.χ. για την
επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, για την
επισκευή ζημιών σε παιδικές χαρές, για εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών και
κοινόχρηστων δημοτικών χώρων κλπ.

03 καθιερώνουμε τη λειτουργία “Συντονιστικού Οργάνου Δημοτικών
Κοινοτήτων” το οποίο θα συγκαλείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα –
τουλάχιστον – μία φορά το 4μηνο από το Δήμαρχο και σε αυτό θα συμμετέχουν
όλοι οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων και οι Προϊστάμενοι των
υπηρεσιών του Δήμου, με σκοπό την άμεση ενημέρωση των αιρετών/υπηρεσιακών
στελεχών από τους προέδρους των Κοινοτήτων για τα προβλήματα τους, τον
καθορισμό και συντονισμό των ενεργειών μεταξύ των υπηρεσιών για την επίλυση
αυτών και – εν τέλει – την ανάληψη επί τόπου πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους κάθε κοινότητας.

04 Προχωρούμε στην αναδιοργάνωση των δομών του Δήμου (Ο.Ε.Υ.), με
επανακαθορισμό των οργανικών μονάδων και των αρμοδιοτήτων αυτών με
αντικειμενικά κριτήρια και με γνώμονα την ορθή αξιοποίηση του υπάρχοντος
ανθρώπινου δυναμικού, την προοπτική της ενίσχυσης της στελέχωσης του
προσωπικού του Δήμου και τις νέες ανάγκες, ευκαιρίες και προκλήσεις που
καλούμαστε να διαχειριστούμε.

ΔΙΟIΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΤΙΚEΣ ΚΟΙΝOΤΗΤΕΣ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝOΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜOΤΗ

06 Ανασχεδιάζουμε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, με γνώμονα τα έργα που
έχουν ανάγκη οι κοινότητες και με κριτήρια αναπτυξιακά, πληθυσμιακά και
χωροταξικά. Παράλληλα, αξιολογούμε όλες τις συμβάσεις έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών του Δήμου με κριτήρια την οικονομικότητα, την αναγκαιότητα και την
τήρηση των συμβατικών όρων και υποχρεώσεων από πλευράς αναδόχων.

07 Προχωρούμε στη μελέτη καταγραφής και αξιοποίησης της δημοτικής
ακίνητης περιουσίας με σκοπό να εντοπιστούν και να αξιοποιηθούν
περιουσιακά στοιχεία που έως τώρα παραμένουν ανενεργά ή είναι
απαξιωμένα προς όφελος των δημοτικών εσόδων.

08 Αναπτύσσουμε νέα ψηφιακά εργαλεία εξυπηρέτησης, διαβούλευσης και
συμμετοχικότητας, μέσω των οποίων κάθε κάτοικος ή συλλογικός φορέας θα έχει τη
δυνατότητα να υποβάλλει ηλεκτρονικά τα αιτήματα

09. Σχεδιάζουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης για τη διαχείριση,
προστασία και υιοθεσία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σε συνεργασία με τα
φιλοζωικά σωματεία του νησιού μας.

10. Προωθούμε διαδημοτικές συνεργασίες και συνεργασίες με αναγνωρισμένους
αναπτυξιακούς οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ενίσχυση της
διοικητικής – επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου και την ενίσχυση της
στελέχωσης αυτού.
05 Θεσπίζουμε νέο κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
προκειμένου να «θωρακιστεί» η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία αυτού, να
εμπεδωθεί η απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων των δημοτικών
συμβούλων και να εκλείψουν φαινόμενα αταξίας και υποβάθμισης του
κύρους του Δ.Σ., όπως αυτά που υπήρξαν τα προηγούμενα χρόνια.

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΦΕΛΛΟΥΖΗΣ

Υποψήφιος Δήμαρχος Καρπάθου
Επικεφαλής “Πρόοδος Καρπάθου”


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist