ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: «Νέα Στρατηγική για τον τουρισμό – Ομιλία σε μεγάλο διεθνές συνέδριο στην Κύπρο»

Written by on 01/09/2023

97 Views

ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: «Νέα Στρατηγική για τον τουρισμό – Ομιλία σε μεγάλο διεθνές συνέδριο στην Κύπρο»

«Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον εντεινόμενων αλλαγών στον τουρισμό. Η πανδημία, αλλά και οι συνθήκες που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή επιβεβαιώνουν ότι το μοντέλο του μαζικού τουρισμού, έτσι όπως το γνωρίζαμε, είναι ευάλωτο.
Η μονοκαλλιέργεια, ο μονοδιάστατος χαρακτήρας του τουρισμού, η εποχικότητα, η εξάντληση φυσικών πόρων σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή και την υπερσυγκέντρωση τουριστικών δραστηριοτήτων συνιστούν παθογένειες.
Οφείλουμε να συνδέσουμε τον τουρισμό με την έννοια της αειφορίας και την αειφορία με την ορθολογική διαχείριση των φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων», τόνισε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, σε συνέδριο που διοργανώθηκε στην Κύπρο από το Εργαστήριο Πρωτοβουλίας και Συνεργασίας, για την ανταλλαγή τουριστικής τεχνογνωσίας και τη διερεύνηση δυνατοτήτων ανάληψης κοινών διαπεριφερειακών και διακρατικών δράσεων.
Ο Μάνος Κόνσολας παρουσίασε τους έξι (6) άξονες μιας νέας στρατηγικής στον τουρισμό που περιλαμβάνουν:
1ον: Τουρισμός και αειφόρος ανάπτυξη. Η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, η ανάπτυξη υποδομών στις τουριστικές επιχειρήσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, αλλά και η δημιουργία νέων ενεργειακών και υδροδοτικών υποδομών για μεγάλους τουριστικούς προορισμούς.

2ον: Η οικονομική βιωσιμότητα στον τουρισμό με γενικές και ειδικές επενδύσεις που οδηγούν στην ποιότητα στην ποιότητα με τη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος.
3ον : Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων, με την ένταξη τους στη ψηφιακή και πράσινη οικονομία για να μειωθεί το λειτουργικό τους κόστος.
4ον : Η αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στον τουρισμό. Η κλιματική αλλαγή συνδέεται με τη διάβρωση των ακτών από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, την άνοδο της θερμοκρασίας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, την αύξηση των ενεργειακών και υδροδοτικών αναγκών.
5ον : Η αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης. Οι νέες προκλήσεις που δημιουργούν οι ανάγκες της κλιματικής αλλαγής και της διαφοροποίησης του τουριστικού μας προϊόντος, προϋποθέτουν ένα νέο μοντέλο τουριστικής εκπαίδευσης, νέες ειδικότητες, νέα γνωστικά αντικείμενα αλλά και διαρκή κατάρτιση για τους εργαζόμενους.
6ον: Η διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής νησιωτικής πολιτικής στην οποία θα ενταχθούν πολιτικές και δράσεις για τον τουρισμό στις νησιωτικές περιοχές.
Επεσήμανε, μάλιστα, ότι η λειτουργία στην Κύπρο, μη κρατικών πανεπιστημίων, συνιστά πλεονέκτημα, αφού υπάρχει το υπόβαθρο για να αποτελέσει το νησί κέντρο της τουριστικής εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Κάτι που πρέπει να αποτελεί και στόχο για την Ελλάδα.
Οι νέες προκλήσεις που δημιουργούν οι ανάγκες της κλιματικής αλλαγής και της διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος με την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, προϋποθέτουν ένα νέο μοντέλο τουριστικής εκπαίδευσης, νέες ειδικότητες, νέα γνωστικά αντικείμενα, αλλά και διαρκή κατάρτιση για τους εργαζόμενους.
Ο στόχος πρέπει να είναι η δημιουργία των νέων θέσεων απασχόλησης του μέλλοντος και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τον τουρισμό μέσα ένα ευρύ πλέγμα υπηρεσιών. Από την παροχή πληροφορίας έως την εμπορική και επιχειρηματική συναλλαγή και από την τουριστική προβολή έως την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών.
Ο Μάνος Κόνσολας αναφέρθηκε, επίσης, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας που μπορεί να διαμορφωθεί ανάμεσα σε Ελλάδα και Κύπρο με αμοιβαία οφέλη.
Το πεδίο αυτό αφορά στην κρουαζιέρα που μπορεί να αποφέρει μεγάλα και σημαντικά έσοδα στις οικονομίες των δύο χωρών.
Όπως είπε, Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να αντιμετωπίσουν από κοινού το πρόβλημα που δημιουργεί η μετατόπιση της κρουαζιέρας από την Ανατολική προς τη Δυτική Μεσόγειο.
Υπάρχουν λιμάνια στην Ελλάδα και στην Κύπρο που μπορούν να γίνουν hub της διεθνούς κρουαζιέρας.
Home port σημαίνει διασύνδεση με το δίκτυο των αεροπορικών μεταφορών, σημαίνει υπηρεσίες διαχείρισης αποσκευών, σημαίνει διασύνδεση με την ταξιδιωτική εμπειρία στην πόλη ή στην ευρύτερη περιοχή που βρίσκεται το λιμάνι αφετηρίας ή αποβίβασης.
Η συνεργασία των δύο χωρών πρέπει να επικεντρωθεί:
– Στην άρση των αντικινήτρων για την κρουαζιέρα παράλληλα με την ανάληψη πρωτοβουλίας για ένα νέο ενδοκοινοτικό πλαίσιο φορολόγησης για την κρουαζιέρα.
– Στην αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών στον τομέα της κρουαζιέρας με τη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα.
– Στη βελτίωση και αναβάθμιση του επιπέδου υπηρεσιών Τελωνείων, Λιμενικού και Αστυνομίας για να εξυπηρετούνται άμεσα, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία οι επισκέπτες των κρουαζιεροπλοίων και ενίσχυση του προσωπικού και των ηλεκτρονικών υποδομών των προξενείων στις χώρες εκτός Σένγκεν.
– Στην κοινή πολιτική προβολής και προώθησης Ελλάδας και Κύπρου ως προορισμών για την κρουαζιέρα στη Μεσόγειο.


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist