Το Σάββατο, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη «Νικόλαος Γ. Μαυρής» πραγματοποιήθηκε Εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Η.Ν. Κάσου με θέμα: Η Αειφόρος Ανάπτυξη της Κάσου

Written by on 20/09/2023

90 Views

Το προηγούμενο Σάββατο, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη «Νικόλαος Γ. Μαυρής»
πραγματοποιήθηκε Εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Η.Ν. Κάσου με θέμα:

Η Αειφόρος Ανάπτυξη της Κάσου

Την Εκδήλωση συντόνισε ο Δήμαρχος Η.Ν. Κάσου, Μιχάλης Ερωτόκριτος ενώ μίλησαν οι:
 Αντωνία Μοροπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ, Επιστημονικά Υπεύθυνη του
Προγράμματος ΑΕΙ, για την αειφόρο ανάπτυξη της Η. Ν. Κάσου
 Συμεών Μαλαμής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ, για τη διερεύνηση της
ποιότητας υπόγειων υδάτων της Ηρωικής Νήσου Κάσου και το σχεδιασμό
βέλτιστης λύσης για της ανάγκες της τοπικής κοινωνίας

Διαβάστηκε χαιρετισμός του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βουλευτή
Δωδεκανήσου Ιωάννη Παππά.
Ο Δήμαρχος Η.Ν. Κάσου, Μιχάλης Ερωτόκριτος αφού καλοσώρισε κι ευχαρίστησε όλους τους
παρευρισκομένους τόνισε ότι στόχος είναι η τουριστική ανάπτυξη του νησιού, βασισμένη σε
ένα μοντέλο εναλλακτικών μορφών τουρισμού που θα αναδεικνύουν τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα του νησιού, αξιοποιώντας τα νέα στοιχεία που κατατίθενται στην πλατφόρμα
ανάπτυξης, από το ΑΕΙ για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διατίθενται για τη δημιουργία των
απαραίτητων υποδομών και την ενίσχυση των νέων ώστε να μείνουν στο νησί.
Η Ομότιμη Καθηγήτρια Αντωνία Μοροπούλου, και Επιστημονικά Υπεύθυνη του
Προγράμματος ΑΕΙ, παρουσίασε το θέμα: «Αειφόρος Ανάπτυξη Λιγότερο Αναπτυγμένων
Περιοχών με τη Δημιουργία Νέων Τουριστικών Πόρων και Προϊόντων μέσω Ανάλυσης,
Τεκμηρίωσης, Μοντελοποίησης, Διαχείρισης και Διατήρησης του Πολιτιστικού &
Περιβαλλοντικού Αποθέματος με χρήση Εφαρμογών ΤΠΕ – Η περίπτωση της Η.Ν. Κάσου».
Το ερευνητικό πρόγραμμα συντονίζει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και χρηματοδοτεί η

Σελίδα 2 από 4

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας. Στη συνέχεια, παραδόθηκαν απ’ την Αντωνία
Μοροπούλου στο Δήμαρχο Η.Ν. Κάσου, Μιχάλη Ερωτόκριτο ηλεκτρονικά αποθηκευτικά μέσα
με την Πλατφόρμα Ανάπτυξης και το Γεωπληροφορικό Σύστημα των παρεμβάσεων για την
αειφόρο ανάπτυξη της Η. Ν. Κάσου. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Θαλάσσιας και Παράκτιας
Έρευνας του ΙΤΕ Νικόλαος Καμπάνης, ενημέρωσε για τη συμβολή του ΙΤΕ με έμφαση τη
χωροθέτηση της μαρίνας. Ο υπεύθυνος της ομάδας εργασίας του ΤΕΕ Δωδεκανήσου Αντώνης
Γιαννικουρής βρίσκεται ήδη σε συνεργασία με το Δήμαρχο ώστε να υποστηριχθεί τεχνικά από
το ΤΕΕ η λειτουργία των συστημάτων αυτών.
Είμαστε στην διάθεση των φορέων της Η.Ν. Κάσου για κάθε πρόταση που θα ολοκληρώσει το
πρόγραμμα το οποίο ήδη υλοποιείται.

Το βίντεο της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Φωτο1. Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του προγράμματος ΑΕΙ, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ κα
Αντωνία Μοροπούλου παρουσιάζει με το Δήμαρχο Η.Ν.Κάσου κο Μιχάλη Ερωτόκριτο

Σελίδα 3 από 4

Φωτο2. Από αριστερά: η Επιστημονικά Υπεύθυνη του προγράμματος ΑΕΙ, Ομότιμη
Καθηγήτρια ΕΜΠ κα Αντωνία Μοροπούλου, ο Δήμαρχος της Η.Ν.Κάσου κος Μιχάλης
Ερωτόκριτος και ο Διευθυντής του Εργαστηρίου παράκτιας και θαλάσσιας έρευνας του ΙΤΕ

κος Νικόλαος Καμπάνης

Φωτο3. Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του προγράμματος ΑΕΙ, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ κα
Αντωνία Μοροπούλου παρουσιάζει με το Δήμαρχο Η.Ν.Κάσου κο Μιχάλη Ερωτόκριτο και
τον Διευθυντή του Εργαστηρίου παράκτιας και θαλάσσιας έρευνας του ΙΤΕ κο Νικόλαο

Καμπάνη

Σελίδα 4 από 4

Φωτο 4. Στην Αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης «Νικόλαος Γ. Μαυρής», όπου έγινε η

Εκδήλωση


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist