Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Καρπάθου καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους του, να καταθέσουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Written by on 09/02/2024

78 Views

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους
του, να καταθέσουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις διατίθενται από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου
Καρπάθου κατόπιν προ- συνεννόησης στον τηλεφωνικό αριθμό

2245360151.

Μπορούν να καταθέσουν αίτηση μόνιμοι κάτοικοι Καρπάθου-
Έλληνες, Ευρωπαίοι πολίτες και αλλοδαποί με νόμιμα δελτία

διαμονής.

Οι αιτήσεις θα ελέγχονται ανά εξάμηνο.

Εισοδηματικά κριτήρια:
Μέλη Οικογένειας Ετήσιο εισόδημα
Ένα (1) άτομο 5.000 €
Δύο (2) άτομα 6.000 €
Τρία (3) άτομα 8.000 €
Τέσσερα (4) άτομα και άνω 12.000 €

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
 Τυποποιημένη Αίτηση (παρέχεται από το Κέντρο Κοινότητας).
 Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και άδειας
διαμονής.
 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 Φωτοτυπία Κάρτας Ανεργίας (εφόσον υπάρχει και της/του συζύγου
και των άλλων μελών της οικογένειας)
 Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Σημειώματος Εφορίας
 Φωτοτυπία Ε1
 Φωτοτυπία Ε9 (σε περίπτωση μη υπόχρεου αυτού, εκτύπωση από το
gsis ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση Ε9).
 Σε περίπτωση φιλοξενίας από τους γονείς κατατίθεται και το
εκκαθαριστικό των γονέων
 Αποδεικτικό Μόνιμης Κατοικίας (φωτοτυπία απόδειξης ΔΕΗ, ΕΥΑΘ,
ΟΤΕ κλπ στο όνομα του δικαιούχου)
 Μισθωτήριο Συμβόλαιο (αν δεν υπάρχει λογαριασμός ΔΕΗ, ΕΥΑΘ,
ΟΤΕ κλπ)
 Φωτοτυπία Ιατρικής Γνωμάτευσης (αν υπάρχει)
 Σε περίπτωση φοιτητών χρειάζεται και Βεβαίωση Φοίτησης
 Κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση ανεργίας ή βεβαίωση
επιδότησης από τον ΟΑΕΔ και των δύο συζύγων
 Αν είναι συνταξιούχος με διακοπή σύνταξης: φωτοτυπία βεβαίωσης
διακοπής σύνταξης
 Για όσους εργάζονται: Γνωστοποίηση όρων ατομικής σύμβασης
εργασίας (και των δύο συζύγων).
Ευχαριστούμε!


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist