ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ. ΜΕ 12 ΘΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΆΤΑΞΗ.

Written by on 25/02/2024

52 Views
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣΤΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥΔΗΜΟΥΚΑΡΠΑΘΟΥΠαρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα, στην Αίθουσα τουΔημοτικού Συμβουλίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 καιώρα, 19:00 μ.μ. σεΤακτικήΣυνεδρίασητουΔημοτικούσυμβουλίουηοποίαθαπραγματοποιηθείδιαζώσης, σύμφωναμετιςδιατάξειςτωνάρθρων 64 και 74 τουν. 3852/2010 (Α ́ 87) όπωςαντικαταστάθηκανμεταάρθρα 4 και 8 τουΝ. 5056/2023 αντίστοιχα,μετακάτωθιθέματαημερήσιαςδιάταξης:1. ΈγκρισηΟικονομικούΑπολογισμούΚ.Ο.Π.Α.Π.καιέγκρισηπορίσματοςορκωτώνλογιστώνγιατοέτος 2018.2. ΈγκρισηΟικονομικούΑπολογισμούΚ.Ο.Π.Α.Π.καιέγκρισηπορίσματοςορκωτώνλογιστώνγιατοέτος 2019.3. ΈγκρισηΟικονομικούΑπολογισμούΚ.Ο.Π.Α.Π.καιέγκρισηπορίσματοςορκωτώνλογιστώνγιατοέτος 2020.4. ΈγκρισηΟικονομικούΑπολογισμούΚ.Ο.Π.Α.Π.καιέγκρισηπορίσματοςορκωτώνλογιστώνγιατοέτος 2021.

Διανομήμέσω’ΙΡΙΔΑ’με UID: 65d89085a53f662ab27491da στις 23/02/24 14:365. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Ισολογισμού Π.Ο.Ρ.Ο.Κ. για το έτος χρήσης2022.6. ΈγκρισηΑπολογισμούεπιχορήγησηςέτους 2023 Α.Σ.ΑπερίουΚαρπάθουΠΡΩΤΕΥΣαπότονΔήμουΚαρπάθου.7. Έγκριση της υπ ́ αρ. 21/2024 απόφασης της Δημ. Επιτροπής με θέμα:«Επικαιροποίηση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 211/2023 με θέμα:«ΕισηγητικήέκθεσηΓτριμήνουτουέτους 2023 προςτηνοικονομικήεπιτροπή,γιατηνεκτέλεσητουπροϋπολογισμού 2023».8. Έγκρισητηςυπ ́αρ. 19/2024 απόφασηςτηςΔημ.Επιτροπήςμεθέμα: «ΕισηγητικήέκθεσηΔτριμήνουτουέτους 2023 προςτηνΔημοτικήεπιτροπή,γιατηνεκτέλεσητουπροϋπολογισμού 2023».9. Καθιέρωση24ωρηςλειτουργίαςκαιλειτουργίαςΚυριακέςκαιεξαιρέσιμεςημέρεςτουΤμήματος Ύδρευσης-ΑποχέτευσηςτουΔήμουΚαρπάθου.10.ΈγκρισηέκτακτηςανάγκηςυδροδότησηςτηςΔΚΠηγαδίωνμετηνπρομήθειακαιεγκατάστασηφορητώνμονάδωναφαλάτωσηςθαλασσινούνερού.11.Καθιέρωση24ωρηςλειτουργίαςκαιλειτουργίαςΚυριακέςκαιεξαιρέσιμεςημέρεςτουΤμήματος ΠεριβάλλοντοςτουΔήμουΚαρπάθου.12.Γνωμοδότηση για τηΜελέτη ΠεριβαλλοντολογικώνΕπιπτώσεων που αφοράστην:«ΜελέτηΠεριβαλλοντολογικώνΕπιπτώσεωνγιατηνέκδοσηαπόφασηςέγκρισηςπεριβαλλοντολογικώνόρωντουΚρατικούΑερολιμέναΚαρπάθου».
ΟΠρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Δημήτ. Κων.Κωνσταντινίδης

Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist