Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η δεύτερη φάση απεντόμωσης – απολύμανσης στο νησί μας.

Written by on 15/07/2021

Με ένα σύνολο ενεργειών , οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε δύο φάσεις προβήκαμε σε ενέργειες πρόληψης, καταπολέμησης και διατήρησης.

Συγκεκριμένα εφαρμόστηκε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εργασιών για την εξάλειψη του αριθμού των παρασίτων, προβήκαμε σε δράσεις για την επιβράδυνση της επιβίωσης των εντόμων και τέλος σε ενέργειες για την απομάκρυνση τους από τον οικισμό.

Σκοπός μας η καταπολέμηση παντός είδος εντόμων που μπορούν να δημιουργήσουν εστίες εκκόλαψης και μόλυνσης και να εγκυμονήσουν κινδύνους για το περιβάλλον, τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι των εντομοκτόνων σκευασμάτων, των καπνογόνων συσκευών, της υγρής εκνέφωσης και η τοποθέτηση τζέλ με εξαιρετικά απτά αποτελέσματα.

Ο Δήμος Χάλκης ορίζει ως πρώτη προτεραιότητα την Δημόσια Υγεία των μόνιμων κατοίκων και των επισκεπτών καί με ένα σύνολο οργανωμένων δραστηριοτήτων, επιστημονικά τεκμηριωμένων, αποβλέπει στην πρόληψη νοσημάτων, στην προστασία και την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού, στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist