Θετικό κρίθηκε το αίτημα του Διοικητή Νοσοκομείου της Καρπάθου κ. Στασινόπουλου, για πλήρωση θέσεων Ιατρικού Προσωπικού

Written by on 19/09/2023

161 Views

 

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η προφορική εισήγηση του Διοικητή του Γ.Ν. Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος» κ. Στασινόπουλου Βασιλείου με θέμα πλήρωση θέσεων Ιατρικού Προσωπικού σε μελλοντική προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας με βάση τις κενές οργανικές θέσεις του οργανογράμματος του οργανισμού. Θέτουμε υπόψη σας:

1. Την αριθμ. Γ2α/9317/17/18-3-2019 (ΦΕΚ1092/Τ.β’/02.04.2019) Υπουργική Απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος».

2. Την υπ’ αρ. πρωτ. Κ.Υ.Α.: Γ4β/ΓΠ.οικ.37637 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 541/01-07- 2022 «Αποδοχή παραίτησης του Διοικητή στο Κρατικό Θεραπευτήριο – Κέντρο Υγείας (Κ.Θ.-Κ.Υ.) Λέρου, Στασινόπουλου Βασίλειου και διορισμός Προσωρινού Διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος» αρμοδιότητας 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.) Πειραιώς και Αιγαίου, Στασινόπουλου Βασίλειου».

3. Την με αρ. Γ4β/53115 Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Υγείας με ΦΕΚ.924/τ.ΥΟΔΔ/05-10-2022, «Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΝ Καρπάθου «ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ» αρμοδιότητας της ΔΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου».

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

1. Την έκδοση απόφασης όπου θα σταλεί στη 2η Υ.ΠΕ. αναφορικά με την υλοποίηση αιτήματος για την πλήρωση θέσεων ιατρικού προσωπικού με βάση τις κενές οργανικές θέσεις του οργανογράμματος του Γ.Ν. Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος» .

Συγκεκριμένα:

– Νεφρολογίας, Διευθυντής

– Παθολογίας, Διευθυντής

– Ακτινοδιαγνωστικής, Διευθυντής

– Παθολογίας, Επιμελητής Α΄

– Καρδιολογίας, Επιμελητής Α΄

– Παιδιατρικής, Επιμελητής Α΄

– Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Επιμελητής Α΄

– Αναισθησιολογίας, Επιμελητής Α΄

– Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Επιμελητής Α΄

– Οφθαλμολογίας, Επιμελητής Α΄

– Ψυχιατρικής, Επιμελητής Α΄

– Ουρολογίας, Επιμελητής Α΄

2. Την ανάρτηση της απόφασης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010.

3. Την επικύρωση της απόφασής σας την ίδια ημέρα. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω ομόφωνα αποφασίζει:

3 1. Την έγκριση έκδοσης απόφασης η οποία θα αποσταλεί στη 2η Υ.ΠΕ. αναφορικά με την υλοποίηση αιτήματος για την πλήρωση θέσεων ιατρικού προσωπικού με βάση τις κενές οργανικές θέσεις του οργανογράμματος του Γ.Ν. Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος».

Συγκεκριμένα:

– Νεφρολογίας, Διευθυντής – Παθολογίας, Διευθυντής

– Ακτινοδιαγνωστικής, Διευθυντής – Παθολογίας, Επιμελητής Α΄ – Καρδιολογίας, Επιμελητής Α΄

– Παιδιατρικής, Επιμελητής Α΄

– Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Επιμελητής Α΄

– Αναισθησιολογίας, Επιμελητής Α΄

– Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Επιμελητής Α΄

– Οφθαλμολογίας, Επιμελητής Α΄

– Ψυχιατρικής, Επιμελητής Α΄

– Ουρολογίας, Επιμελητής Α΄

2. Την ανάρτηση της απόφασης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010. 3. Την επικύρωση της απόφασης την ίδια ημέρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΕΊΜΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist