«Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων για τις Υπηρεσίες του Δήμου Καρπάθου»απορι

Written by on 12/10/2023

77 Views

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ την διενέργεια διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων για τις Υπηρεσίες του Δήμου Καρπάθου». , συνολικού προϋπολογισμού 468.596,60€, για την οποία έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στους ΚΑΕ 64.7132.0001:

Προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων με εξαρτήσεις φορτωτή εκσκαφέα και δυνατότητα σύνδεσης διάφορων επιπλέον εξαρτήσεων δημοτικών εργασιών (Φιλόδημος ΙΙ) ποσό ΚΑΕ 155.000,00 € 62.7131.0001:

Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού ακτών (Φιλόδημος ΙΙ) ποσό ΚΑΕ: 80.000,00 ε 62.7131.0002:Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού οδών -Σάρωθρο (Φιλόδημος ΙΙ) με ποσό ΚΑΕ 83.600,00 € 62.7132.0003:

Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (Φιλόδημος ΙΙ) με ποσό ΚΑΕ: 150.000,00

Η  μελέτη αναφέρει: Ένα Όχημα Πολλαπλών Χρήσεων με εξαρτήσεις Φορτωτή – Εκσκαφέα & δυνατότητα σύνδεσης διαφόρων επιπλέον εξαρτήσεων δημοτικών εργασιών, ένα μικρό απορριμματοφόρο όχημα, ένα ελκόμενο όχημα καθαρισμού ακτών και ένα ηλεκτρικό αναρροφητικό σάρωθρο

Με την προμήθεια αυτή ο Δήμος Καρπάθου: θα ενδυναμώσει τις τεχνικές υποδομές του, θα βελτιώσει τις παρεχόμενες προς τους πολίτες υπηρεσίες και θα εξοικονομήσει οικονομικούς πόρους, διότι θα μειωθούν σημαντικά οι δαπάνες μίσθωσης μηχανημάτων έργου για την διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, την αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων, την κατασκευή πεζοδρομίων, τον καθαρισμό των χόρτων εκατέρωθεν των οδών και για άλλες εργασίες, και θα αυξήσει την διαθεσιμότητα των μηχανημάτων, καθότι η διαδικασία διαγωνισμού με τον Ν.4412/2016 καθυστερεί πολλές φορές την σύναψη σύμβασης με τον ανάδοχο, με αποτέλεσμα ο Δήμος να μην μπορεί κατά διαστήματα να ανταποκριθεί στις καθημερινές ανάγκες των πολιτών.

Ράδιο Όλυμπος 12-10-2023


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist