Δ/νση Δασών Δωδ/σου: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.

Written by on 05/06/2021


Από τη Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. 26593/2-6-2021 Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 5962/5-02-2021 απόφασης  Διεύθυνσης  Δασών Δωδεκανήσου με θέμα “Ανάρτηση του δασικού χάρτη των περιοχών αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου σύμφωνα με τον ενσωματωμένο Πίνακα Δήμων, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρόδου, Κω, Καλύμνου και Καρπάθου και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του”.  

Η τροποποίηση της απόφασης αφορά αποκλειστικά την παράταση κατά έξι (6) μήνες των προθεσμιών υποβολής αντιρρήσεων κατά του Δασικού Χάρτη, σύμφωνα με την παρ.1, άρθρου 39 του ν.4801/201 (ΦΕΚ 83Α/24.05.2021).

Ως εκ τούτου, η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη για τις Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου, Κω, Καλύμνου και Καρπάθου ορίζεται στις  03.12.2021,  ημέρα Παρασκευή.

Όσον αφορά τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων παρατείνεται κατά 20 ημέρες και συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία ορίζεται στις 23.12.2021,  ημέρα Πέμπτη.

Σχετικές αποφάσεις:
Η υπ’ αρ. 26593/2-6-2021 (ΑΔΑ: 9Δ7ΖΟΡ1Ι-209) απόφαση «Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 5962/5-02-2021 απόφασης Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου με θέμα ” Ανάρτηση του δασικού χάρτη των περιοχών αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου σύμφωνα με τον ενσωματωμένο Πίνακα Δήμων, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρόδου, Κω, Καλύμνου και Καρπάθου και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του”».
Απόφαση 5962/5-2-2021 (ΑΔΑ 6Φ49ΟΡ1Ι-ΘΚ0) Ανάρτηση του δασικού χάρτη των περιοχών αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου σύμφωνα με τον ενσωματωμένο Πίνακα Δήμων, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρόδου, Κω, Καλύμνου και Καρπάθου και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

Πηγή:dasarxeio.com


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Current track

Title

Artist