Ο Δήμος Καρπάθου ενημερώνει υπεύθυνα τους δημότες του αλλά και τους κατοίκους της Καρπάθου ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για την ποιότητα του πόσιμου νερού

Written by on 08/03/2021

 

Ο Δήμος Καρπάθου ενημερώνει υπεύθυνα τους δημότες του αλλά και τους κατοίκους της Καρπάθου, ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για την ποιότητα του πόσιμου νερού

Ο Δήμος Καρπάθου ενημερώνει υπεύθυνα τους δημότες του αλλά και τους κατοίκους της Καρπάθου, ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για την ποιότητα του πόσιμου νερού των δημοτικών βρυσών, που το νερό τους προέρχεται από την πηγή «Μερτώνας».

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ακολουθούνται όλες οι διαδικασίες σύμφωνα με το (Φ.Ε.Κ. 3282/Β/2017) «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015).

Επιγραμματικά αναφέρουμε κάποιες παραμέτρους, για τις οποίες υπήρξαν αναρτήσεις στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης.

Συχνότητα Μετρήσεων

Οι μετρήσεις που διενεργούνται είναι δύο (2) ανά έτος για την διασφάλιση της ποιότητας νερού, παρόλο που βρισκόμαστε στην κατηγορία <100 m3 ανά ημέρα σε κάθε ζώνη παροχής. (βλ. Πιν. 1).

Οι έλεγχοι διενεργούνται από εργαστήριο πιστοποιημένο από τον ΕΣΥΔ.

Πίνακας 1

Σε περίπτωση που κάποια από τις μετρήσεις βρίσκεται πάνω από τα επιτρεπτά όρια, τότε θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την διόρθωση αυτών, καθώς και επαναληπτικές μετρήσεις για τον έλεγχο της ορθότητας της επέμβασης.

Παράγοντες Καταλληλότητας Πόσιμου Νερού

Η καταλληλότητα του νερού προσδιορίζεται με μία σειρά από χημικές αναλύσεις και ελέγχονται όλες. Ενδεικτικά κάποιες από αυτές είναι: Το pH, η αγωγιμότητα, η σκληρότητα, τα χλωριόντα, τα θειικά ιόντα, τα ανθρακικά ιόντα, τα υδρογονοανθρακικά ιόντα, τα νιτρώδη, το αμμώνιο, τα κατιόντα νατρίου, τα κατιόντα καλίου, τα κατιόντα ασβεστίου, τα κατιόντα μαγνησίου και τα κατιόντα σιδήρου.

Η αγωγιμότητα είναι ο βασικός παράγοντας προσδιορισμού της ποιότητας του πόσιμου νερού και αυτό σύμφωνα με τις εργαστηριακές μετρήσεις βρίσκεται αρκετά κάτω από το ανώτατο όριο.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 98/83/ΕΚ, ΔΕΝ έχει θεσπιστεί ανώτατο όριο σκληρότητας του νερού καθώς δεν αποτελεί παράγοντα καταλληλόλητας νερού. Παρόλα αυτά ελέγχετε και αυτός ο παράγοντας εργαστηριακά.

Παρακάτω επισυνάπτουμε κλίμακα τιμών ολικής σκληρότητας:

Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα: Καλή ποιότητα πόσιμου νερού: < 500 mg/l ολικά διαλυμένα στερεά (TDS).

Σε καμιά περίπτωση οι μετρήσεις που αναρτήθηκαν, δεν καθιστούν το νερό ακατάλληλο ή καρκινογόνο όπως αυθαίρετα αναφέρθηκε στα μέσα κοινωνικά δικτύωσης.

 

 Κάρπαθος 05 Μαρτίου 2021

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Current track

Title

Artist