Βασίλη Α. Υψηλάντη σχετικά με τις ζημιές των ελαφιών , από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και διάθεση ποσού 24.840,00€ στη Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου, για τη λήψη μέτρων.

Written by on 12/03/2021

Βασίλης Α. Υψηλάντης: “Δίνουμε λύση στο πρόβλημα των εμβολιασμών που δημιουργήθηκε στην Κάλυμνο”

Εκτεταμένη απάντηση, σχετικά με τη διαχείριση του προβλήματος για τις ζημιές από τα ελάφια Dama-dama, προς τους αγρότες της Ρόδου έδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας καθώς επίσης και τη διάθεση ποσού 24.840,00€ για την εκπόνηση σχεδίου δράσης με σκοπό τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία και διαχείριση του πληθυσμού του πλατωνιού στη Ρόδο.
Υπενθυμίζεται ότι για τον ίδιο σκοπό, πρόσφατα ο Βουλευτής Βασίλης Α. Υψηλάντης, συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη με τους Γενικούς Γραμματείς των αρμοδίων Υπουργείων και το Πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο.

Το πλήρες κείμενο της απάντησης στην Αναφορά του Βασίλη Α. Υψηλάντη, έχει ως εξής:

Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ. 1157/20-1-2021 αναφορά.

Επί της ανωτέρως (α) σχετικής αναφοράς στη Βουλή με την οποία κατατέθηκε η επιστολή με στοιχεία 4/538/7-1-2021) των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου με θέμα τις προκαλούμενες ζημιές από ελάφια (Dama dama), θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
Για το θέμα των αποζημιώσεων για τις ζημιές που προκαλούνται στο φυτικό κεφάλαιο το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει προβλέψει με τη σχετική διάταξη του άρθρου 5 του ν. 3877 (ΦΕΚ Α΄160/20.9.2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4424/2016 και ισχύει από 27/9/2016 την αποζημίωση των πληττόμενων αγροτών. Την ευθύνη εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων έχει ο ΕΛΓΑ που από το έτος 2016 διαθέτει το νομικό πλαίσιο για την αποζημίωση ζημιών που προκαλούνται από άγρια ελάφια (Dama dama) στη φυτική παραγωγή της νήσου Ρόδου.

Πέραν των ανωτέρω που αφορούν το σκέλος των αποζημιώσεων για τις προκαλούμενες ζημιές, το θέμα έχει απασχολήσει γενικότερα τη Διοίκηση, σε επίπεδο Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Περιφέρειας αναφορικά με τον προσδιορισμό του μεγέθους του προβλήματος που συνδέεται με τον υπάρχοντα φυσικό πληθυσμό των ελαφιών και τα αίτια των αλληλεπιδράσεων (πυρκαγιές τροφική έλξη κ.λπ.) αλλά και με τη λήψη τοπικά ειδικότερων μέτρων περιορισμού των προβλημάτων αλληλεπίδρασης με τις ανθρώπινες δραστηριότητες και κυρίως την αποφυγή ατυχημάτων και του περιορισμού των αγροζημιών.
Σημειώνεται ότι οι ζημιές από ελάφια καταγράφονται σε πολλές χώρες (και δεν αφορούν
Η Διεύθυνσή μας με παλαιότερη σχετική εγκύκλιο της μετά από συσκέψεις που είχαν προηγηθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πρότεινε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και στις τοπικές δασικές υπηρεσίες, συγκεκριμένα διαχειριστικά μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να δοκιμαστούν στην πράξη σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες και αγρότες. Αυτά αφορούσαν κυρίως :
1) Την εγκατάσταση ειδικών περιφράξεων για οπληφόρα σε ευαίσθητες καλλιέργειας μεγάλης αξίας και σε θέσεις διάβασης από δρόμους ή σε επίπεδο γεωγραφικής ενότητας σε συνεργασία με την τοπική Αυτοδιοίκηση.
2) Τη χρήση απωθητικών ουσιών από αγρότες για την προστασία των καλλιεργειών τους.
3) Τη χρήση αποτρεπτικών μέσων και τεχνικών
4) Τη λήψη μέτρων σήμανσης των δρόμων για τον περιορισμό της ταχύτητας και την αποφυγή ατυχημάτων δεδομένης της τουριστικής επισκεψιμότητας της περιοχής.
5) Την ανάληψη από την Περιφέρεια του κόστους της επιστημονικής έρευνας που θα αφορά στα πληθυσμιακά δεδομένα του είδους και την παρακολούθηση του.
6) Στην χρηματοδότηση της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου από το Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του πράσινου ταμείου, για τη διενέργεια επιμετρήσεων που θα αφορούν στα πληθυσμιακά δεδομένα και τη λήψη άμεσων μέτρων ενημέρωσης και πρόληψη αλληλεπιδράσεων κλπ.

Τέλος θέτουμε υπόψη σας ότι μετά την από 18.11.2020 Τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε με θέμα «Αντιμετώπιση προβλημάτων που προκαλούνται από το πλατώνι στο Νησί της Ρόδου» και στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της Υπηρεσίας μας, της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Αιγαίου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αποφασίστηκε :

να χρηματοδοτηθεί η Δνση Δασών Δωδεκανήσου, προκειμένου αυτή να εκπονήσει Σχέδιο Δράσης με σκοπό την λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία και διαχείριση του πληθυσμού του πλατωνιού (Dama dama) στη Ρόδο, με βάση τις εγκεκριμένες προδιαγραφές της Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/104707/2518/20 Απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός των προδιαγραφών και του περιεχομένου των σχεδίων δράσης ειδών και τύπων οικοτόπων» (ΦΕΚ 4924 Β/9-11-2020), δεδομένου ότι το συγκεκριμένο είδος περιλαμβάνεται στο «Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας» στην «Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Κινδυνεύουν EN [B1ab (i, ii, ii)]» {σχετική και η παρ. 2β) του άρθρου 10 «Σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας» του ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60 Α)}.

Προς την κατεύθυνση αυτή και μετά από σχετικό αίτημα των Δασικών Υπηρεσιών της Α.Δ. Αιγαίου και εισήγηση της Διεύθυνσης μας ( β΄ σχετικό), η αρμόδια Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής με την γ΄ σχετική Απόφαση έχει κατανείμει το ποσό των 24.840,00 € στην Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου από τις διαθέσιμες πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ58400008 «Δασικές Μελέτες (Π.Κ. 2002ΣΕ08400001)» της ΣΑΕ 584 οικονομικού έτους 2020 για την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης με σκοπό την λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία και διαχείριση του πληθυσμού του πλατωνιού (Dama dama) στη Ρόδο.
Τέλος είμαστε στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση απαιτηθεί.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Παναγιώτης Δρούγας


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Current track

Title

Artist