Δήμος Κάσου

Επίσκεψη Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας στην Η.Ν. Κάσο. Στην Ηρωική Νήσο Κάσο βρέθηκε σήμερα Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς . Στο πλαίσιο της εθιμοτυπικής επίσκεψής του Υφυπουργού στο λόχο Κασιωτών Αγωνιστών της Η.Ν. Κάσου τον κ. Χαρδαλία υποδεχτήκαν ο Διοικητής του Λόχου Λεωνίδας Κιουσέντερλης, ο Δήμαρχος της Η.Ν. Κάσου Μιχαλης Ερωτοκριτός, η […]

Πρόγραμμα εργασιών καθαριότητας . Με στόχο την διατήρηση της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων σ’ όλο το νησί, η υπηρεσία καθαριότητας εφαρμόζει πλέον πρόγραμμα εργασιών καθαριότητας το οποίο αποσκοπεί στην παρουσία του Δήμου σε όλους τους οικισμούς όπως προβλέπει ο παρακάτω προγραμματισμός, εκτός αν προκύψουν έκτακτες ανάγκες : Δεύτερα : Φρυ – Κέντρο 2 εργαζόμενες στην […]

Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Μανόλη Μαυρολέων " Εφτάμισι φορές κι έναν καιρό στην Κάσο…" Ζήστε τη μαγεία της προφορικής αφήγησης! Σας περιμένουμε το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου και ώρα 7.30 μ.μ. στη δημοτική βιβλιοθήκη να ακούσουμε Κασιώτικα παραμύθια από την ηθοποιό – σκηνοθέτη Τόνια Μάνεση και τον συγγραφέα – αφηγητή Μανόλη Μαυρολέων, παρουσίαση ο Δήμαρχος […]

Έναρξη νέας σχολικής χρονιάς στην Η.Ν. Κάσου Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε με χαμόγελο από τα παιδιά σ’ όλες τις σχολικές μονάδες της Η.Ν. Κάσου. Φέτος για πρώτη φορά δεν υπήρχαν κενά εκπαιδευτικών ούτε στα νηπιαγωγεία, το δημοτικό αλλά και στο γυμνάσιο και τις Λ.Τ του νησιού. Όλοι οι αγιασμοί ξεκίνησαν νωρίς το πρωί από […]

Στο πλαίςιο του Ερευνθτικοφ Ζργου (ΑΕΙ) «Αειφόροσ Ανάπτυξθ Λιγότερο Αναπτυγμζνων Περιοχών με τθ Δθμιουργία Νζων Τουριςτικών Πόρων και Προϊόντων μζςω Ανάλυςθσ, Τεκμθρίωςθσ, Μοντελοποίθςθσ, Διαχείριςθσ και Διατιρθςθσ Πολιτιςτικοφ Αποκζματοσ με χριςθ Εφαρμογών ΤΠΕ», τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ζρευνασ Καινοτομίασ (Α.Π.ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 2976/17.06.2021) ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020, ςτον Τομζα προτεραιότθτασ Πολιτιςμόσ – Τουριςμόσ και […]

Αποδοχή αιτημάτων του Δήμου της Η.Ν. Κάσου για την επίλυση του προβλήματος της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας . Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δίωρη συνάντηση που έγινε στο υπουργείο Ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής με πρωτοβουλία του Δήμου της Ηρωικής νήσου Κάσου και του Συλλόγου των εν Ελλάδι Κασίων. Στην συνάντηση μετείχαν εκτός από τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο, ο […]

Το ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος – κινητές ιατρικές μονάδες » σε συνεργασία με τον Δήμο της Η.Ν Κάσου και το ΠΠ Ιατρείο του νησιού στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αποστέλλει στην Η.Ν. Κάσο πολυμελές κλιμάκιο γιατρών συνοδευόμενο από σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα. Οι εξετάσεις θα γίνονται από την Κυριακή 10 μέχρι την Τρίτη 12 […]

Από τις 30 Ιουνίου έως τις 13 Ιουλίου Θα πραγματοποιηθεί στην Η.Ν Κάσο το Μαρξιστικό θερινό Σχολείο στον χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης « Νικόλαος Γ. Μαυρής». Το πρόγραμμα – σεμιναρίων αυτό διοργανώνεται από το Ινστιτούτο για τη ριζοσπαστική φαντασία με πρωτοβουλία του Κασιώτη Άκη Μπρατσή αναπληρωτή καθηγητή πολιτικών επιστήμων στο Πανεπιστήμιο της πόλης Νέα Υορκης […]

Ενημερώνουμε του κατοίκους του νησιού ότι τις τελευταίες μέρες έχει παρατηρηθεί μεγάλη αύξηση περιστατικών Κορονοϊού στο νησί, για τον λόγο αυτό σε συνέχεια σύστασης του ιατρικού προσωπικού του ΠΠ Ιατρείου Η.Ν. Κάσου εφιστούμε την προσοχή όλων και παρακαλούμε για την τήρηση των προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της περαιτέρω διασποράς της νόσου. Πιο συγκεκριμένα συστήνουμε […]

Ο Δήμαρχος της Ηρωικής νήσου Κάσου με την υπ’ αριθ, 448 από 08/06/2022 απόφαση του προέβη στον ορισμό του Δημοτικού Συμβούλου Γιώργου Μιχ. Ζουλη ως άμισθου Αντιδημάρχου με την ανάθεση αρμοδιοτήτων που αφορούν τον πρωτογενή τομέα . Πλέον ο Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς τομέα ορίζεται ως υπεύθυνος για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας, Μελισσοκομίας καθώς και για […]


Current track

Title

Artist